U KUNT ONS BEREIKEN VIA EMAIL EN TELEFOON

NL | EN

STRATEGIE ADVIES ONDERNEMING: ACTIVITEITEN EN KERNWAARDE

Waarom kiezen voor strategie advies bij JBR?

JBR heeft al meer dan 25 jaar ervaring met het geven van strategisch advies en heeft een sterk track record opgebouwd. Voor JBR staat de klant centraal waarbij maatwerk voor ons standaard is. We zijn een internationaal actief adviesbureau, dat over de landsgrenzen heen kijkt. Onze consultants onderscheiden zich door diepgaande kennis van de context waarbinnen onze klanten actief zijn en brengen een combinatie van analytische vaardigheden met innovatief denken en echte creativiteit.

Het strategie team is met name goed in:

 • Het simpel en begrijpelijk maken van complexe onderwerpen
 • Het ontwikkelen van een ‘out-of-the-box’ visie en deze te vertalen in een concrete strategie en bedrijfseconomische resultaten
 • Het snel kunnen uitvoeren van complexe en accurate kwantitatieve en kwalitatieve analyse
 • Het stellen van kritische vragen en waar nodig de klant uit te dagen om positieve verandering te bewerkstelligen

 

Strategiebepaling gaat over de vraag op welke markten een onderneming haar aandacht moet richten, hoe zij optimaal op trends en ontwikkelingen kan inspelen en op welke manier zij een winnende positie kan innemen. Een strategie project begint in principe met een analyse van de huidige organisatie, de (markt)omstandigheden en uitdagingen, uiteraard in nauwe samenwerking met de klant. Gezamenlijk zullen wij verschillende ontwikkelingsrichtingen verkennen waarbij we de voorwaarden schetsen om deze te laten slagen, waarna gezamenlijk de juiste keuzes gemaakt kunnen worden. Naast onafhankelijke sparringpartner zijn wij desgewenst betrokken bij de implementatie van de strategie. Dit doen wij vanuit diepgaande kennis van onze focussectoren; ondersteund door een breed netwerk. Ons doel is altijd om de waarde voor aandeelhouders en andere stakeholders op een duurzame wijze te optimaliseren.

Onze consultants zijn gedreven om voor u het meest optimale resultaat te bereiken.

 

Wij zijn gespecialiseerd in de volgende strategische vraagstukken:

 • Wat is een toekomstbestendige strategie van de onderneming of van een divisie van de onderneming?
 • Wat is een optimale M&A strategie bij acquisitie of exit?
 • In welke elementen van het strategische portfolio dient geïnvesteerd te worden en voor welke elementen is een desinvestering beter?
 • Wat is een optimale digitale strategie en hoe dient de digitale transformatie vormgegeven te worden?
 • Op welke manier kan de onderneming de voorgenomen groei duurzaam realiseren?
 • Wat is een winnend business plan en hoe ziet de onderliggende business case eruit?
 • Hoe kunnen wij de commerciële aantrekkelijkheid van een acquisitie target effectief in kaart brengen tijdens een commercial due diligence?
 • Uiteraard is Covid-19 in veel gevallen van invloed op uw onderneming. Vaak in negatieve zin, maar soms ook in positieve zin! Graag helpen wij u in deze tijd bij het maken van een scenario-analyse en vormen van een bestendige toekomstvisie en strategie.

 


DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER EEN STRATEGISCHE AMBITIE

 

U wilt een toekomstbestendige strategie en business model formuleren?

De industrie waarbinnen uw onderneming actief is, verandert snel waardoor uw huidige business model niet toekomstbestendig is. Dit kan onder andere gedreven worden door verandering van de klantvraag, technologische ontwikkelingen of toetreding van nieuwe concurrenten. Graag wilt u een beter beeld krijgen van de elementen die de toekomst van de industrie bepalen om daarna te bepalen wat een winstgevende positionering zou kunnen zijn.

JBR hanteert een iteratief proces bestaande uit het ontwikkelen van een visie, keuze in product-markt combinaties, opstellen van een winnende waardepropositie en het bepalen van de juiste competenties en middelen om deze strategie te realiseren. Op basis van de verschillen tussen de geschetste TO-BE en de AS-IS wordt een transformatieplan opgesteld. Eventueel kan JBR een rol spelen in het realiseren van de transformatie.

 

De toekomst is onzeker en daarom is het onduidelijk welke strategische investeringen gedaan dienen te worden om competitief te blijven?

In een industrie met grote veranderingen en met hoge kapitaalsinvesteringen is het risico op zogenaamde ‘stranded assets’ hoog waarbij de levensvatbaarheid van de onderneming onder druk komt te staan. Om toekomstbesteding te zijn is het belangrijk om een beeld te vormen van wat uw klant in de toekomst van uw onderneming verwacht, welke macro-economische ontwikkelingen een belangrijke impact zullen hebben en hoe het concurrentieveld er in de toekomst uit kan zien.

Daarnaast is het van belang om een goed beeld te krijgen bij welke investeringen nuttig zijn in de toekomst (zogenaamde ‘no-regret investeringen’) en welke onzeker zijn en derhalve afhankelijk gesteld dienen te worden van hoe de parameters zich ontwikkelen. Het inzichtelijk maken van scenario’s is een goede manier om een beeld te vormen bij benodigde investeringen. De essentie van een scenario analyse is het vaststellen van de parameters die een belangrijke invloed op de onderneming zullen hebben, maar waarvan het onzeker is op welke manier deze zich zullen ontwikkelen. Met behulp van deze parameters kunnen relevante scenario’s ontwikkeld worden welke gebruikt worden om een beeld te vormen van welke onderneming bij een scenario past.

Wij stellen, samen met u, verschillende toekomstscenario’s op. Dit kan zowel op de korte-, middellange als lange-termijn. Daarnaast helpen wij u om op basis van deze toekomstscenario’s de juiste strategie te bepalen en investeringsbeslissingen te nemen.

 

U wilt groei realiseren?

Wij brengen in kaart waar u groei kunt realiseren en op welke wijze (marktpenetratie, marktontwikkeling, productontwikkeling, diversificatie). Wij onderbouwen deze groeikansen met (markt)cijfers en maken gezamenlijk een keuze op basis van verwachte opbrengsten, investeringen en strategische fit.

Op basis van een gedegen interne en externe analyse en na synthese met de gemaakte strategische keuzes worden de gekozen groeikansen gedetailleerd beschreven in een ‘opportunity charter’ waarna een business plan en onderliggende business case opgesteld zullen worden.

 

U wilt uw bedrijf op termijn verkopen en een optimale exit strategie formuleren?

Een exit strategie begint meestal met het in kaart brengen van mogelijke kopers en overweging per type koper. Vervolgens worden de belangrijkste waardedrijvers voor de ondernemingswaarde in beeld gebracht om te identificeren welke initiatieven de ondernemingswaarde optimaliseren.

Verschillende initiatieven worden in een business case berekend waarna de beste opties worden geselecteerd op basis van financiële en kwalitatieve criteria (bijv. strategische fit en criteria van mogelijke kopers). Op basis van de mogelijkheden tot optimalisatie en de AS-IS situatie zal er een transformatieplan opgesteld worden.

 

Digitalisering wordt steeds belangrijker voor uw organisatie, maar er is geen visie en strategie om dit optimaal te benutten.

Het formuleren en executeren van een digitale transformatie strategie bestaat in de basis uit het adresseren van drie vragen: Waarom, Wat en Hoe:

 • Om de noodzaak en de juiste snelheid van de digitale transformatie beter te begrijpen, is het van belang om een goed beeld te hebben van de manier waarop uw klanten en concurrenten zich ontwikkelen, hoe snel de disruptie in de totale industrie zal plaatsvinden en wat de economische parameters zijn die de verandering drijven.
 • Indien het antwoord op de voorgaande vragen impliceert, dat een transformatie een voorwaarde is voor succes, dan dient de vraag zich aan welke onderdelen van de organisatie getransformeerd dienen te worden. Typische vragen in dit domein zijn: wat zijn de belangrijkste waardedrijvers van het business model, welke klantervaringstrategie is het meest geschikt, wat is het meest geschikte operating model om de producten en diensten te leveren en wat is de financieel-economische impact van de verandering?
 • Nu er een duidelijke beslissing is genomen wat te doen om succesvol te zijn, wordt het tijd om te besluiten hoe de transformatie vorm te geven. De belangrijkste vragen in dit domein bestaan uit het balanceren van het risico en de snelheid van de transformatie en de wijze waarop de middelen en competenties verkregen kunnen worden om het business model te executeren. Er dient een duidelijke keuze gemaakt te worden tussen intern ontwikkelen van de competenties versus middels acquisities/partnerships.

Om een succesvolle digitale transformatie te bewerkstelligen dient een organisatie een keuze te maken ten aanzien van de juiste snelheid van implementatie. Dient de gehele organisatie te transformeren of is het beter om een nieuwe en aparte entiteit op te zetten voor het nieuwe business model? Dienen de competenties en middelen intern ontwikkeld of ingekocht te worden. Deze keuzes drijven de product- en technologie routekaart en de M&A strategie van de organisatie en uiteindelijk het succes van de transformatie.

 

Meer informatie en contactgegevens

Benieuwd wat JBR kan betekenen als partner bij strategische vraagstukken of bij Corporate Finance of herstructurering van een onderneming? Neem dan contact met ons op.

STRATEGIE ADVIES ONDERNEMING: ACTIVITEITEN EN KERNWAARDE

 Kees van Biert

+31 (0) 6 531 443 13
k.vanbiert@jbr.nl

 

Mirthe Lantman

+31 (0) 6 835 750 70
m.lantman@jbr.nl

 

Merijn Veltkamp

+31 (0) 646 017 385
m.veltkamp@jbr.nl