case Verkoop onderdelen farmaceutische groothandel - jbr.nl

U KUNT ONS BEREIKEN VIA EMAIL EN TELEFOON

NL
EN
FR
DE

Onze Cases

Verkoop onderdelen farmaceutische groothandel

Opdracht

Verkoop onderdelen van Farmaceutische Groothandel.

Achtergrond

Veranderende nationale regelgeving heeft in de afgelopen jaren tot margedruk geleid in de farmaceutische keten. Een deel van deze margedruk kan voorkomen worden door schaalvergroting. Grotere inkoopkracht en optimalisatie van logistieke processen spelen hier een belangrijke rol. In de keten is de groothandelsfunctie vaak georganiseerd door bundeling van volume van verschillende apotheken die tevens eigenaar zijn van de groothandelschakel. De focus van de aangesloten apothekers is gericht op het realiseren van zo laag mogelijke logistieke kosten en zo aantrekkelijk mogelijke inkoopvoordelen.

Probleemstelling

De trend van schaalvergroting leidde bij onze klant tot het besluit haar groothandelsactiviteiten onder te brengen bij een groothandelsorganisatie met meer inkoopkracht. Een tweetal (aanpalende) dochterondernemingen van onze klant paste niet direct binnen de portefeuille van de koper van de groothandelsactiviteiten terwijl afwikkeling van de gehele holding gewenst was.

Onze bijdrage

JBR heeft een professioneel verkoopmemorandum gemaakt voor beide dochterondernemingen. Aansluitend is in overleg met de klant een shortlist vastgesteld van potentiële strategische en financiële kopers. In een kort tijdsbestek heeft JBR de markt getoetst, waarbij geïnteresseerde partijen uitgenodigd werden om een niet bindend bod op de onderneming(en) uit te brengen. In overleg met de klant zijn de verschillende biedingen geanalyseerd mede op basis van te verwachten garanties en vrijwaringen in de transactiedocumentatie.

Het resultaat

Beide dochterondernemingen zijn uiteindelijk in goed overleg verkocht aan de koper van de groothandelsactiviteiten. Door de markt snel en tegen beperkte kosten te toetsen, bestond voor onze klant de zekerheid dat waardeoptimalisatie vanuit aandeelhoudersperspectief had plaatsgevonden.