case Ontwikkeling strategie voor internetpionier - jbr.nl

U KUNT ONS BEREIKEN VIA EMAIL EN TELEFOON

NL
EN
FR
DE

Onze Cases

Ontwikkeling strategie voor internetpionier

Opdracht

Strategie voor een toonaangevend internetbedrijf.

Achtergrond

Onze opdrachtgever is een leidende partij in de internetsector en speelt een belangrijke rol in de internationale wereld van e-mail marketing. Onze opdrachtgever organiseert en executeert grootschalige emailcampagnes inclusief de follow up voor grote merkfabrikanten. De core competenties van onze opdrachtgever zijn het ontwikkelen van de software tool, het leveren van consultancydiensten en realisatiekracht. Daarnaast worden vanuit een traditie websites gebouwd. Onze opdrachtgever heeft een grote expansiedrift en heeft diverse buitenlandse vestigingen geopend. Het risicoprofiel als wel het groeipotentieel van de onderneming zijn daarmee toegenomen. De financiële middelen zijn beperkt in relatie tot de groeidoelstelling. Een derde partij zou een mogelijke versnelling kunnen brengen.

Probleemstelling

Onze opdrachtgever vraagt zich af hoe hij de waarde van zijn onderneming en aandelen kan maximaliseren. Dient hij een financiële partij binnen te halen tegen wellicht onaantrekkelijke condities om sneller te kunnen groeien en de concurrentie een stap voor te zijn? Kan hij onderdeel worden van een strategische partij om op deze wijze de waarde te maximaliseren of is het beter om zelfstandig door te gaan?

Onze bijdrage

Met de opdrachtgever is diepgaand gesproken over het perspectief van het huidige verdienmodel. Relatieve zekerheden en onzekerheden werden daarbij geïnventariseerd hetgeen uitmondde in een waarderange van een stand alone situatie. Deze waarderange was het referentiepunt om naar andere scenario’s te kijken. In een nauwe samenwerking werden de businessplannen per land verder gedetailleerd en onderbouwd. Toekomstige doelstellingen werden helder waarbij ook de groei van de organisatie voor onze opdrachtgever zichtbaar werd. Het geloof in het ongerealiseerde potentieel deed onze opdrachtgever besluiten om zich niet aan te sluiten bij een strategische partij. Er werd een helder businessplan geformuleerd met een gefaseerde groei. Ook constateerde aandeelhouders dat zij de discipline naar elkaar niet konden opbrengen om zich hieraan te houden. Vreemde ogen zouden beter dwingen. Er werd besloten om een financiële partij aan boord te halen om meer balans in de aandeelhoudersvergadering te krijgen.

Het resultaat

Een helder beeld omtrent de toekomst gecombineerd met een overeengekomen risicoprofiel tussen aandeelhouders was het resultaat van deze opdracht. De neuzen van de aandeelhouders waren gelijk gericht en landenmanagers werden helder geïnstrueerd, kortom strategie werd vertaald tot het operationele niveau.