case Toekomstscenario's voor een GGZ-instelling - jbr.nl

U KUNT ONS BEREIKEN VIA EMAIL EN TELEFOON

NL
EN
FR
DE

Onze Cases

Toekomstscenario’s voor een GGZ-instelling

Opdracht

Breng twee toekomstscenario’s in kaart voor een GGZ-instelling. Het eerste scenario is een zelfstandig scenario waarbij de effecten van de GGZ-bezuinigingen worden meegenomen. Het tweede scenario is een samenwerkingsscenario waarbij aansluiting wordt gezocht met een andere partij.

Achtergrond

Een niche player op gebied van GGZ-zorg & Arbeid met vier vestigingen had een financieringsprobleem vanwege oplopende werkkapitaalbehoefte. Daarnaast was er behoefte aan een scherper inzicht in marktontwikkelingen en consequenties van beleidskeuzes.

Probleemstelling

In welke richting dient de organisatie zich te ontwikkelen?

Onze bijdrage

In nauwe samenwerking met het management hebben we missie en visie van de organisatie aangescherpt. Vervolgens zijn twee scenario’s ontwikkeld, één op basis van zelfstandigheid en één op basis van het aangaan van een partnership. Hierbij rekening houdend met GGZ-bezuinigingen en voorwaarden voor een eventueel partnership. Alle mogelijke partners in profiel uitgewerkt en gesprekken gearrangeerd met meest interessante partijen. Ondertussen de zelfstandige koers versterkend door verbetering van de organisatie en financiële uitgangspunten door advies en koppeling met ons netwerk. De werkkapitaalfinanciering is geregeld bij een nieuwe bank op basis van meegroeiende parameters.

Het resultaat

Een solide basis gecreëerd met een reeks van nieuwe opties.