case Verkoop sleepboten Smit International (Argentina) - jbr.nl

U KUNT ONS BEREIKEN VIA EMAIL EN TELEFOON

NL
EN
FR
DE

Onze Cases

Verkoop sleepboten Smit International (Argentina)

Opdracht

Toen SMIT Internationale N.V. besloot haar Argentijnse activiteiten, onder de naam van SMIT International (Argentina) S.A., te beëindigen, werd aan JBR Corporate Finance B.V. de vraag gesteld hoe dat het beste te doen.

Achtergrond

Na een uitvoerige analyse luidde de conclusie dat de sleepboten in eigendom van SMIT International (Argentina) S.A. het beste via een activatransactie vervreemd konden worden. Dit liet een gecontroleerde en gedegen afwikkeling toe van de Argentijnse vennootschap en haar activiteiten en leverde de beste kansen op gezien de marktomstandigheden en de marktmogelijkheden. JBR zette haar wereldwijde netwerk in de maritieme sector in en vond uiteindelijk een internationale sleepbootexploitant geïnteresseerd de mogelijkheden te onderzoeken de sleepboten te verwerven ten behoeve van haar eigen Argentijnse activiteiten. Daaropvolgende gesprekken leidden tot de conclusie dat deze Argentijnse dochter niet alle sleepboten kon kopen, voornamelijk vanwege mededingingsoverwegingen. Tegelijkertijd zou het lastig zijn geweest de sleepboten, geheel of gedeeltelijk, te exporteren, aangezien het vanwege de bureaucratie, de noodzaak om te vlaggen, en dergelijke een Hercules-taak zou zijn geweest, alle noodzakelijke exportvergunningen te verkrijgen. Als gevolg daarvan werd een tweede potentiële koper gezocht en gevonden. De transactie vereiste een gedegen juridische en fiscale analyse teneinde te kunnen voldoen aan de Argentijnse wetgeving, onder meer vanwege de wettelijk voorgeschreven verplichting verschillende verschuldigde belastingen vooraf bij de koper in te houden. Ter beperking van onder meer wisselkoersrisico’s luidde de transactie in US Dollars, met betaling gedeeltelijk in contanten en gedeeltelijk middels een Escrow rekening bij een bank in New York, waarbij de vrijgave van de fondsen afhankelijk was van (de voortgang van) de uitvoering van het benodigde papierwerk, zoals de hernieuwde registratie van de boten, een verandering van naam, enzovoorts.

Probleemstelling

Hoe de Argentijnse activiteiten, onder de naam SMIT International (Argentina) SA te beëindigen.

Onze bijdrage

De volledige transactie werd door JBR begeleid en gesuperviseerd, uiteraard met behulp van locale juridische en fiscale deskundigen.

Het resultaat

Alle sleepboten werden uiteindelijk gelijktijdig verkocht, in de vorm van individuele transacties op basis van verkoop- en koopovereenkomsten met alle daarbij behorende aanpalende documentatie. Alle boten, met uitzondering van één waarvoor nog gewacht wordt op het verstrijken van een juridische deadline, zijn inmiddels voor de respectieve nieuwe eigenaar volledig operationeel. De transactie werd afgerond tot tevredenheid van alle betrokkenen.