case Second opinion strategisch plan offshore werf - jbr.nl

U KUNT ONS BEREIKEN VIA EMAIL EN TELEFOON

NL
EN
FR
DE

Onze Cases

Second opinion strategisch plan offshore werf

Opdracht

Second opinion op het strategisch plan van de directie van een offshore werf.

Achtergrond

Onze opdrachtgever is actief in het bouwen van grote offshore installaties in de olie- en gasindustrie. Exploratie en exploitatie van olie- en gasvelden is de belangrijkste driver voor zijn businessmodel. De positie van grote oliemaatschappijen in de Noordzee staat onder druk en daardoor wordt er hevig geconcurreerd met aanbieders uit lagelonenlanden. Het ontwerp van een installatie en de tijdigheid van bouwen bepaalt uiteindelijk de winst voor de eindklant. Onze opdrachtgever is gespecialiseerd in het maken van relatief grote en complexe installaties, terwijl de trend in de Noordzee tendeert naar kleinere flexibeler installaties.

Probleemstelling

De klant vraagt zich af of en hoe hij actief moet blijven in de gas en olie-industrie in de Noordzee. Hoe hij zijn grote installaties competitief kan aanbieden in de rest van de wereld en of hij hierdoor genoodzaakt wordt om zijn productie te verplaatsen. De directie is onzeker over de ontwikkelingen en heeft geen goed onderbouwd antwoord op bovenstaand dilemma. Aan JBR wordt gevraagd om het bestaande plan van de directie te valideren en zonodig alternatieve strategieën aan te dragen.

Onze bijdrage

Het bestaande plan van de directie wordt beoordeeld en daarmee worden relatieve zekerheden en risico’s inzichtelijk gemaakt voor de Raad van Commissarissen. Op basis van het besluit van de Raad van Commissarissen gaat JBR aan een nieuw plan werken dat resulteert in een samenwerkingsverband met een Amerikaans engineeringbureau zodat meer grip wordt verkregen op het onderscheidend vermogen op de ontwerpfase van grote installaties. Daarnaast wordt geadviseerd om buitenlandse werven te openen daar waar de lokale content geleverd kan worden door het verkrijgen van projecten. In de Noordzee wordt een andere strategie geadviseerd van gestandaardiseerd en modulair bouwen. Dit leidt tot kleinere, flexibeler en goedkopere units.

Het resultaat

Een strategisch plan dat onderscheid maakte tussen grote projecten waarvoor het onderscheidend vermogen werd vergroot en het risico meer beheersbaar werd en kleinere flexibele gestandaardiseerde units. Ten aanzien van uitvoering hebben we concrete handvatten aangereikt.