case Review nieuwe proposities energiebedrijf - jbr.nl

U KUNT ONS BEREIKEN VIA EMAIL EN TELEFOON

NL
EN
FR
DE

Onze Cases

Review nieuwe proposities energiebedrijf

Opdracht

Ontwikkel een methode op basis waarvan de proposities met elkaar vergeleken kunnen worden op het gebied van financieel potentieel. Daag tevens de propositie inhoudelijk uit en toets het marktpotentieel op basis van kennis en ervaring die is opgedaan door JBR in de markt en door gedegen deskresearch.

Achtergrond

Onze klant is de afdeling business development van de onderneming. Deze afdeling heeft als doel om nieuwe proposities voor duurzame energie en andere energiediensten op de markt te brengen. Zowel vanuit binnen als vanuit buiten de onderneming worden ideeën voor nieuwe producten, diensten en concepten ingediend. De businessplannen die per propositie worden ingediend bevatten geen vaste methode voor het berekenen van de financiële toegevoegde waarde van de propositie. Tevens heeft de klant vraagtekens bij het ingeschat marktpotentieel. Het gevolg hiervan is dat de proposities niet objectief met elkaar vergeleken kunnen worden waardoor het management niet weet welke proposities zich kwalificeren en welke niet.

Probleemstelling

Een Nederlands energiebedrijf op zoek naar een review van nieuwe proposities voor duurzame energie.

Onze bijdrage

Een aantal proposities is gereviewed waarbij voor elke propositie een financieel model is ontwikkeld dat het potentieel aan EBIT per propositie op een en dezelfde wijze berekent waardoor de vier proposities financieel met elkaar vergeleken kunnen worden. Naast de EBIT-berekening is ook een gedegen risico- en gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. Tevens is per propositie inzicht gegeven in het totale marktpotentieel, de ‘bereikbare markt’ voor onze klant en het daarbij behorende omzet- en EBIT-potentieel. Het model is overgedragen aan de klant, zodat in de toekomst zelf de financiële analyse gemaakt kan worden. De proposities zijn inhoudelijk uitgedaagd aan de hand van kennis, ervaring en deskresearch. De geanalyseerde proposities betreffen producten en diensten op het gebied van duurzame energie.

Het resultaat

Per propositie is een uitgebreide financiële en marktanalyse opgeleverd op basis waarvan de Raad van Bestuur heeft kunnen besluiten welke proposities geïntroduceerd zullen worden en welke niet. Daarnaast heeft JBR een model ontwikkeld voor de klant dat nu gebruikt kan worden door de klant zelf om de financiële analyse in het vervolg zelf te kunnen doen.