case Quick-scan biologische producent vruchtgewassen - jbr.nl

U KUNT ONS BEREIKEN VIA EMAIL EN TELEFOON

NL
EN
FR
DE

Onze Cases

Quick-scan biologische producent vruchtgewassen

Opdracht

Doorlichten van een biologische producent van vruchtgewassen in opdracht van de aandeelhouders.

Achtergrond

Een producent van biologische vruchtgewassen wilde zich verder ontwikkelen en onderscheiden op het gebied van duurzaamheid, bijvoorbeeld door minder energie te verbruiken, en waar mogelijk de energie te ‘vergroenen’. Er werd geïnvesteerd in duurzame systemen en er kan gesteld worden dat inmiddels de productie tot de meest groene teelt ter wereld gerekend kan worden.

Probleemstelling

De investeringen leidden tot hogere kosten dan verwacht. Verder werden de investeringen gefinancierd met vreemd vermogen, waarvoor rente en aflossing moet worden voldaan. De winst van de onderneming daalde aanzienlijk en ook de cash flow werd negatief. Zonder maatregelen was de toekomst van dit duurzame bedrijf ongewis. In overleg met haar financier werd ons gevraagd de onderneming door te lichten en mogelijke opties voor de toekomst uit te werken.

Onze bijdrage

We hebben een vergelijking gemaakt tussen de oorspronkelijke aannames in het duurzame plan en de werkelijke resultaten. Daarnaast hebben we gesprekken gevoerd met het management en andere betrokken partijen om de aannames te toetsen. Door als, met de sector bekende, ‘buitenstaander’ onafhankelijk naar de ontstane situatie te kijken, kon relatief snel worden vastgesteld waar de knelpunten lagen, en hoe deze konden worden weggenomen.

Het resultaat

Na afloop van de quick-scan was duidelijk wat de oorzaken van de huidige situatie waren, en hoe de onderneming op korte termijn weer winstgevend zou kunnen worden gemaakt. Daarnaast is in kaart gebracht welke maatregelen genomen dienen te worden om op langere termijn voldoende winst te kunnen genereren, zodanig dat zowel financiers als de eigenaars een acceptabel rendement kunnen realiseren. Moraal van het verhaal: investeren in duurzaamheid kan een prima optie zijn, maar de business case dient wel volledig uitgewerkt te worden. Dat betekent, naast een focus op duurzaam ondernemen, ook blijvende aandacht voor de financiële en organisatorische gevolgen van een dergelijk programma. Want ook een groen bedrijf moet uiteindelijk voldoende winst maken.