case Begeleiding verkenning gezamenlijke toekomst - jbr.nl

U KUNT ONS BEREIKEN VIA EMAIL EN TELEFOON

NL
EN
FR
DE

Onze Cases

Begeleiding verkenning gezamenlijke toekomst

Opdracht

Begeleiden bij verkenning van gezamenlijke toekomst over de traditionele grenzen heen.

Achtergrond

De invoering van marktwerking, de toenemende vergrijzing, de druk op de kosten en de behoefte aan nieuwe woonvormen zijn de aanleiding voor een woningcorporatie, met een bijzonder zorgprofiel, en twee zorgorganisaties, om samen de toekomst te verkennen. In de wereld van wonen, zorg en welzijn wordt nog veelal bestuurd en georganiseerd vanuit een beperkte invalshoek, die historisch zo is ontstaan. Vanuit een maatschappelijke visie op de toekomst voelen partijen de noodzaak om te verkennen op welke wijze de organisaties elkaar kunnen versterken om tot het gewenste maatschappelijke resultaat te komen voor klanten. Ze worden hierin gesterkt door het regeerakkoord, dat verwijst naar nieuwe combinaties die ruimte weten te creëren voor nieuwe concepten in wonen en zorg. Uitgangspunt hierbij is een totaalpakket van wonen, diensten en zorg voor iedereen in de samenleving die ondersteuning kan gebruiken en daarmee zo lang mogelijk de regie over het eigen leven kan behouden.

Probleemstelling

Kunnen de organisaties samen adequaat invulling geven aan hun maatschappelijke doelstelling?

Onze bijdrage

Wij hebben vanaf het eerste moment dat bestuurders met de gedachten speelden om een fundamentele samenwerking aan te gaan over de traditionele grenzen van wonen, diensten en zorg heen de bestuurders en commissarissen begeleid. Hierbij zijn vragen beantwoord als wat wil je bereiken, op welke wijze zou dat kunnen, wat is daar voor nodig, kan het ook op een andere manier, wat zou dat betekenen voor klanten, wat zou dat betekenen voor de organisatie, op welke wijze leidt dat tot voordelen, etc. Uiteindelijk heeft een en ander zijn weerslag gevonden in een koersdocument dat is opgesteld door 50 medewerkers van de drie organisaties; leidend hierin was het (landelijk) grootschalig ontwikkelen van diensten teneinde deze kleinschalig en regionaal te kunnen aanbieden.

Het resultaat

Een gedragen koersdocument met een visie op het bundelen van kennis en kunde van drie organisaties.