case Ontwikkeling strategisch plan Ziut - jbr.nl

U KUNT ONS BEREIKEN VIA EMAIL EN TELEFOON

NL
EN
FR
DE

Onze Cases

Ontwikkeling strategisch plan Ziut

Opdracht

Ontwikkel samen met de klant de te volgen strategie voor Ziut voor de aankomende vier jaar. Doe dit op basis van een analyse van de markt, klantbehoeften, technologische trends en match deze met de competenties en sterkten die Ziut in huis heeft. Ontwikkel diverse strategische opties, analyseer deze, selecteer de te volgen strategische optie en werk deze strategie verder uit in een implementatieplan.

Achtergrond

Onze klant is de Directie van Ziut. De markt voor openbare verlichting en verkeersregelinstallaties is sterk in beweging. Gemeenten en Provincies besteden sinds een paar jaar hun contracten openbaar aan. Daarnaast worden trends zoals LED, ‘light-as-a-service’, dimmen op afstand, dynamische verkeersregeling en total lifecycle costs steeds belangrijker in de markt. Tevens spelen CO2-reductie en verduurzaming een rol, mede vanuit het Nationaal Energieakkoord.

Probleemstelling

Welke strategische opties heeft Ziut voor de periode 2014 – 2017, en welke optie is de meest kansrijke? Hoe kan de gekozen strategie het beste worden geïmplementeerd?

Onze bijdrage

JBR heeft 42 interne en externe interviews gehouden. De externe interviews waren met klanten, leveranciers, adviesbureaus en experts. Daarnaast is een aantal ‘nieuwe’ proposities door JBR beoordeeld op marktpotentieel, bestaande concurrentie, match met de competenties van Ziut en andere krachtenvelden. Er is een drietal strategische opties ontwikkeld en deze zijn door JBR beoordeeld op basis van vooraf vastgestelde criteria. De geselecteerde strategische optie is vervolgens gedetailleerd doorgerekend en verder uitgewerkt in een implementatieplan. Het volledige Strategisch Plan 2014-2017 is gepresenteerd  en bediscussieerd met de Raad van Commissarissen.

Het resultaat

Een helder Strategisch Plan 2014-2017 waarin de strategische richting is vastgesteld met een goed onderbouwde financiële analyse. Doordat het plan in samenwerking met de klant is opgesteld, is het draagvlak voor de implementatie ervan groter. Het plan is goed ontvangen door de Raad van Bestuur (RvB). Het besluit van de RvB kan uiteraard vanwege vertrouwelijkheid niet worden vermeld.