case Onderzoek impact mogelijke carve-out activiteiten - jbr.nl

U KUNT ONS BEREIKEN VIA EMAIL EN TELEFOON

NL
EN
FR
DE

Onze Cases

Onderzoek impact mogelijke carve-out activiteiten

Opdracht

JBR heeft Universitair Medisch Centrum Utrecht ondersteund met financiële analyses van de mogelijke carve-out van de oncologische activiteiten.

Achtergrond

Om de zorg toekomstbestendig te maken, de kwaliteit te verbeteren en de zorg betaalbaar te houden, worden er diverse maatregelen getroffen binnen de cure-sector. Zo hebben marktpartijen, verzekeraars en overheid afgesproken dat de cure vanaf 2015 tot 2017 maximaal 1% per jaar mag groeien, onder andere door meer concentratie van hoog complexe zorg. Om de zorg transparanter en efficiënter te maken is de ziekenhuissector overgegaan op een nieuwe financieringssystematiek. Vanaf 2012 is de ziekenhuissector overgegaan op 70% vrije prijsvorming en is het nieuwe declaratiesysteem DOT voor ziekenhuizen ingevoerd waarbij de 30.000 DBC’s vervangen zijn door 4.400 nieuwe specialisme overschrijdende DBC-zorgproducten (DOT’s).

Probleemstelling

Mede door de nieuwe financiering zal de ziekenhuissector de komende jaren sterk veranderen. Dit zal invloed hebben op de omvang en soort zorgverlening per locatie. Het nieuwe financieringssysteem heeft de nodige invloed op de adminstratievoering van de ziekenhuizen. Het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) is één van de grootste publieke zorginstellingen van Nederland met elf divisies. Hieronder vallen onder andere dermatologie en oncologie. Het UMC wenste meer inzicht in de kostprijzen van de verschillende afdelingen. Het was destijds nog niet geheel duidelijk hoe de DOT systematiek zou uitwerken op het budget. Voor een effectieve aansturing van de organisatie en het doorvoeren van verbeteringen was tevens inzicht benodigd in diverse productiviteitsratio’s en bij voorkeur in vergelijking met andere soortgelijke afdelingen.

Onze bijdrage

JBR heeft Universitair Medisch Centrum Utrecht ondersteund met financiële analyses en de impact van de mogelijke carve-out van de oncologische activiteiten in kaart gebracht.

Het resultaat

JBR heeft samen met de klant de situatie in kaart gebracht en financiële modellen per afdeling uitgewerkt waarbij inzicht verschaft is in geldstromen per afdeling, effecten van de overstap op DOT en input is geleverd voor het verbeteren van kostprijsanalyses. Daarnaast heeft JBR inzicht verschaft in de consequenties van een eventuele carve-out van oncologie.