case Ondersteuning ontwikkeling roadmap smart grids - jbr.nl

U KUNT ONS BEREIKEN VIA EMAIL EN TELEFOON

NL
EN
FR
DE

Onze Cases

Ondersteuning ontwikkeling roadmap smart grids

Opdracht

Ondersteun de klant bij de ontwikkeling van een roadmap smart grids. De roadmap moet een duidelijk beeld geven van de volgtijdelijkheid van te ondernemen acties.

Achtergrond

Onze klant is een netwerkbeheerder in Nederland. Door ontwikkelingen in decentraal ingevoerde energie, elektricificering van vervoer en warmte, en ontwikkelende klantwensen moet het elektriciteitsnetwerk aangepast worden om ook in de toekomst adequaat te zijn. De klant heeft reeds een traject doorlopen waarin een visie is geformuleerd en gedeeld met input vanuit de gehele organisatie.

Probleemstelling

Ondersteun bij het formuleren van een roadmap waarmee de geformuleerde visie kan worden bereikt.

Onze bijdrage

JBR heeft op verschillende wijzen het traject ondersteund. Onder andere door de ontwikkeling van formats, het begeleiden van verschillende werkgroepen en door de voorbereiding van expert meetings.

Het resultaat

Een heldere, gedragen roadmap welke goedkeuring heeft gekregen van het bestuur en een opmaat was naar het opzetten van een programma waarin de verschillende activiteiten gecoördineerd zouden worden.