case EWR gemeenten verkopen belang Nuon - jbr.nl

U KUNT ONS BEREIKEN VIA EMAIL EN TELEFOON

NL
EN
FR
DE

Onze Cases

EWR gemeenten verkopen belang Nuon

Opdracht

Ondersteuning van de aandeelhouders tijdens de verkoop van hun 10-procent belang in Nuon aan Vattenfall.

Achtergrond

Nuon is een van de toonaangevende energiebedrijven in Nederland en kent haar oorsprong in een aantal fusies van lokale marktpartijen. Vanuit deze historie bestond het aandeelhoudersbestand van Nuon uit een breed scala aan provinciale en gemeentelijke aandeelhouders. Als gevolg van o.a. concentratie van marktspelers is vanuit Nuon een aantal strategische opties gedefinieerd, waarbij uiteindelijk gekozen is dat samenwerking met een strategische partij het meeste perspectief bood om de toekomstige uitdagingen in de energiemarkt tegemoet te treden. JBR werd gevraagd door de EWR gemeenten, die tezamen 10% van de aandelen Nuon, bezaten, om in dit proces hun belangen te behartigen.

Probleemstelling

De EWR gemeenten hielden met 10% een minderheidsbelang in Nuon terwijl andere spelers veel grotere en daarmee meer beslissende posities vertegenwoordigden. Het dilemma van onze klant was direct gekoppeld aan hun minderheidsbelang: de vraag was gerechtvaardigd of het gekozen proces voldoende rekening zou houden de belangen van de minderheidsaandeelhouders.

Onze bijdrage

JBR heeft de gepresenteerde strategische scenario’s beoordeeld vanuit het perspectief van de EWR gemeenten en hieruit samen met de klant een duidelijk voorkeurscenario geselecteerd. De zoektocht naar een strategische partner voor Nuon was georganiseerd als zogenaamde ‘controlled auction’. Gedurende het verkoopproces hebben wij de belangen van onze klant als minderheidsaandeelhouder bewaakt en hebben geadviseerd over de kwaliteit van toekomstige partners, de mogelijkheden van de verschillende dealstructuren, de redelijkheid van de geoffreerde prijzen en de invloed van de aandeelhouders in het toekomstig bedrijf. Tijdens het verkoopproces zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd voor vertegenwoordigers van alle individuele aandeelhoudergroepen om hen te informeren over de status van het proces. Nadat de contracten waren ondertekend heeft JBR verschillende een aantal bijeenkomsten georganiseerd om de transactie uit te leggen aan verschillende politieke gremia.

Het resultaat

De EWR gemeenten hebben 49% van hun aandelenbelang verkocht aan Vattenfall waarbij in de prijs zowel een strategische als een control-premium tot uitdrukking zijn gekomen. De transactiestructuur, waarbij alle aandeelhouders eerst 49% van hun belang hebben verkocht en de overige 51% in de jaren hierop volgende, geeft de aandeelhouders de mogelijkheid om nog steeds invloed uit te oefenen op de toekomstige ontwikkeling van Nuon.