case Marktstudie voor Tankterminal operator - jbr.nl

U KUNT ONS BEREIKEN VIA EMAIL EN TELEFOON

NL
EN
FR
DE

Onze Cases

Marktstudie voor Tankterminal operator

Opdracht

JBR is in 2021 benaderd door een Tankterminal operator in Latijns-Amerika voor het uitvoeren van een strategische markstudie en om vervolgens het managementteam bij te staan bij de ontwikkeling van een strategische planning van de terminal en tevens de terminal wereldwijd onder de aandacht te brengen.

Achtergrond

De opdrachtgever opereert een tankterminal in één van de grotere havens in Latijns-Amerika. Het bedrijf bevindt zich in een groeifase en heeft al diverse interne strategiesessies gehouden om stappen te identificeren voor een duurzame wijze van groei. Uit deze sessies kwam naar voren dat het voor het bedrijf van groot belang was om een goed idee te krijgen hoe verder te gaan met hun strategische planning, hierbij rekening houdend met commerciële, markt-, operationele en infrastructurele aspecten ten behoeve van de groei passend bij de marktbehoeften en de doelstellingen van de aandeelhouders. Daarom heeft de opdrachtgever  JBR gevraagd om het managementteam te adviseren en bij te staan bij de strategische planning op middellange tot lange termijn van de terminal.

Probleemstelling

Kort gezegd kwam de vraag van de opdrachtgever neer op welke wijze duurzame groei kon worden gerealiseerd.  Deze vraag kon worden uitgesplitst naar een viertal onderwerpen:

  1. De ontwikkeling van vraag en aanbod van natte bulk wereldwijd, per continent, per hoofdproduct en de bijbehorende handelsstromen
  2. De drijfveren voor de markt van de belangrijkste producten, wereldwijd en per continent
  3. Belangrijke ontwikkelingen, consolidaties en investeringen in de tank terminal markt wereldwijd
  4. Ontwikkelingen, concurrentieveld en de activiteiten van concurrenten in Latijns Amerika

Onze bijdrage

JBR heeft een marktstudie uitgevoerd, waarin bovenstaande onderwerpen werden onderzocht en geanalyseerd. Deze marktstudie werd onderbouwd door interviews met stakeholders wereldwijd.  Uit de analyses van de studie en de interviews zijn potentiële markten geïdentificeerd, zowel voor de middellange termijn als de langere termijn. Verder is de opdrachtgever, onder andere via de interviews, onder de aandacht gebracht van diverse tank terminal operators wereldwijd.

Het resultaat

Het management van de opdrachtgever heeft de uitkomsten van de marktstudie en de interviews gebruikt als voeding van een discussie met de aandeelhouders. JBR blijft de opdrachtgever, daar waar opportuun, onder de aandacht brengen van stakeholders.