case Haalbaarheidsstudie Marine en Offshore business - jbr.nl

U KUNT ONS BEREIKEN VIA EMAIL EN TELEFOON

NL
EN
FR
DE

Onze Cases

Haalbaarheidsstudie Marine en Offshore business

Opdracht

Haalbaarheidsstudie in de Marine en Offshore business.

Achtergrond

Onze opdrachtgever is een technische dienstverlener in de M&O industrie, met diverse marktsegmenten met elk een klantspecifieke eis. De opdrachtgever kan onvoldoende toegevoegde waarde leveren om de kostenstructuur van zijn eigen apparaat goed te kunnen maken. Hierdoor ontstaat een verliesgevende situatie waarbij hij moet concurreren met aanbieders uit het zogenaamde jobbers-segment. De opdrachtgever heeft geen direct contact met de eindklant, maar werkt in de meeste gevallen als onderaannemer. De opdrachtgever wordt beperkt in haar doelstellingen door de extreme krapte op de arbeidsmarkt.

Probleemstelling

Onze opdrachtgever vraagt zich af of en hoe zij tot een hogere toegevoegde waarde kan komen voor zijn klant.

Onze bijdrage

JBR maakte een integrale analyse van de verschillende marktsegmenten en de relatieve positie die onze opdrachtgever daarbinnen vervult. Tevens wordt een inschatting gemaakt van de toekomstige klantvraag in de diverse segmenten en heeft JBR een interne (financiële) analyse gemaakt van de organisatie en haar capaciteiten. In overleg met onze klant wordt het verandervermogen van de organisatie in kaart gebracht. Onze conclusie is dat de opdrachtgever niet zou kunnen voldoen aan de toekomstige klantvraag en het advies is derhalve om de activiteiten af te bouwen.

 

Het resultaat

Door JBR wordt een helder en objectief document afgeleverd met het perspectief van de M&O activiteiten. De Raad van Commissarissen van de onderneming kan op basis van dit document een besluit nemen omtrent de wenselijkheid en de timing van de mogelijke afbouw.