case Controle en validatie strategisch plan - jbr.nl

U KUNT ONS BEREIKEN VIA EMAIL EN TELEFOON

NL
EN
FR
DE

Onze Cases

Controle en validatie strategisch plan

Opdracht

Validatie op een strategisch plan voor een Raad van Commissarissen.

Achtergrond

Onze opdrachtgever was de Raad van Commissarissen van een bedrijf dat verkocht was aan een buitenlandse investeerder. De buitenlandse investeerder had een onderdeel afgestoten, maar had zich tevens gecommitteerd aan een hoge aflossingsrenteverplichting. De overname had geleid tot onrust binnen de directie en meerdere leden van het managementteam waren binnen een korte tijd vertrokken. De vraag liep in een aantal internationale markten terug als gevolg van conjuncturele tegenwind. De directie had haar strategisch plan gepresenteerd aan de Raad van Commissarissen die zich vervolgens niet in één keer liet overtuigen. JBR werd gevraagd om een second opinion te geven op het strategisch plan.

Probleemstelling

Raad van Commissarissen van onze opdrachtgever vroeg zich af of de prognoses die in het strategisch plan vermeld stonden realistisch waren, er voldoende rekening werd gehouden met conjuncturele tegenwind en de voorgestelde reorganisatie in zijn structuur adequaat was.

Onze bijdrage

Stap voor stap werd met het MT het strategisch plan doorgenomen en op de vooronderstelling getoetst. Deze vooronderstellingen werden onderbouwd of tegengesproken door desk research en door het houden van expertinterviews in de markt. Daarnaast werden financiële modellen aangepast en werden er alternatieve scenario’s ontwikkeld om de gevoeligheid van de onderneming inzichtelijk te maken. Een en ander resulteerde in een strategisch plan dat inzicht gaf in de relatieve zekerheden en onzekerheden van de prognoses. Tevens werd een opinie gegeven over de voorgestelde reorganisatie.

Het resultaat

Commissarissen konden zich, op basis van de second opinion van JBR, een objectief oordeel vormen over de voorgestelde strategie. Het was duidelijk op basis van welke afwegingen zij tot besluitvorming moesten komen. Zij keurde de voorgelegde plannen goed.