case Ontwikkeling warmte-strategie energiebedrijf - jbr.nl

U KUNT ONS BEREIKEN VIA EMAIL EN TELEFOON

NL
EN
FR
DE

Onze Cases

Ontwikkeling warmte-strategie energiebedrijf

Opdracht

Stel samen met de klant de aan te bevelen strategie voor het product ‘Warmte’ vast. Doe dit op basis van marktontwikkelingen, concrete cases, aanwezigheid van interne capabilities, match met de missie en visie van de onderneming en de wens van de aandeelhouders. De strategie moet uitspraken doen of de klant een rol zou moeten spelen in ‘Warmte’ en zo ja welke rol.

Achtergrond

Onze klant is de business developmentafdeling van de onderneming. Het thema ‘Warmte’ valt binnen de verantwoordelijkheid van deze afdeling. Een aantal aandeelhouders heeft gevraagd aan de klant om hun positie ten aanzien van ‘Warmte’ vast te stellen. Daarnaast dient een aantal concrete warmteprojecten zich aan, waarbij een rol voor onze klant gewenst is. Op nationaal gebied zijn er wijzigingen in de Warmtewet aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer die warmteprojecten – financieel – aantrekkelijker zouden kunnen maken.

Probleemstelling

Ondersteunen bij de het bepalen van de strategie rondom ‘Warmte’.

Onze bijdrage

JBR heeft de markt in kaart gebracht. Zowel grootschalige als kleinschalige warmteprojecten in operatie en in ontwerp zijn in beeld gebracht. Van een concreet warmteproject is de businesscase volledig tegen het licht gehouden en zijn er diverse scenario- en gevoeligheidsanalyses gemaakt. Er is een uitgebreide risico-inventarisatie gemaakt, waarbij zowel de project- als de volledige ketenrisico’s zijn geanalyseerd. Tevens is een analyse gemaakt van de beschikbare capabilities op het gebied van warmte en is er een match gemaakt met de missie en visie van de onderneming. Deze externe, interne en financiële analyse heeft geleid tot een conclusie van de rol die de klant zou kunnen spelen in ‘Warmte’ en de daarbij behorende implicaties. Deze conclusie is gepresenteerd aan de Raad van Bestuur van de klant.

Het resultaat

Een helder strategiedocument waarin de analyses zijn samengevat en de onderbouwing van de aanbevolen strategie is weergegeven. De conclusie is goed ontvangen door de Raad van Bestuur (RvB). Het besluit van de RvB kan uiteraard vanwege vertrouwelijkheid niet worden vermeld.