case Evaluatie strategische alliantie - jbr.nl

U KUNT ONS BEREIKEN VIA EMAIL EN TELEFOON

NL
EN
FR
DE

Onze Cases

Evaluatie strategische alliantie

Opdracht

Evaluatie van een veelbelovende strategische alliantie in de gezondheidszorg.

Achtergrond

Een toonaangevende organisatie in de gezondheidszorg, met een breed portfolio aan diensten, en een regionale intramurale dienstverlener, werden het eens over de hoofdlijnen van een strategische alliantie om zich te positioneren vooruitlopend op een sterk veranderende gezondheidszorgmarkt en regelgeving. Op basis van de hoofdlijnen, moest de business case worden uitgewerkt en geanalyseerd om meer inzicht te krijgen in de strategie, de aantrekkelijkheid en de haalbaarheid van een alliantie.

Probleemstelling

Wat is de strategische grondslag voor de alliantie?

Onze bijdrage

Wij hielpen het management een gemeenschappelijke strategie uiteen te zetten, de synergiemogelijkheden te beoordelen en te bepalen op welke gebieden de instellingen moeten samenwerken, en hoe. We identificeerden de belangrijkste synergiegebieden en zakelijke mogelijkheden en verduidelijkten de meest gunstige strategische opties. Strategische opties werden uitgewerkt en gekwantificeerd, waardoor de twee organisaties de opties konden evalueren en de waarde ervan bepalen. Op basis van de business case, bepaalden zij de beste koers en waren zij in staat om de kosten en baten aan alle belanghebbenden te presenteren.

Het resultaat

Een business case voor een strategische alliantie.