case AMC verwerft aandelen VZA - jbr.nl

U KUNT ONS BEREIKEN VIA EMAIL EN TELEFOON

NL
EN
FR
DE

Onze Cases

AMC verwerft aandelen VZA

Opdracht

Begeleiding van het AMC bij de overname van VZA, de grootste ambulancedienstverlener in Nederland.

Achtergrond

VZA is één van de oudste ambulancedienstverleners in Nederland en is in 1957 opgericht door de vader van de verkoper. VZA is met meer dan 120 ambulances actief en heeft 420 werknemers in en rond Amsterdam. Het AMC is een van de grootste Nederlandse academische ziekenhuizen met een zeer innovatief profiel binnen de Nederlandse zorgmarkt.

Probleemstelling

Het AMC is een zorgverlener op vele gebieden, maar had geen rol als ambulancedienstverlener. De markt voor ambulancediensten zal, door veranderende wetgeving, in de toekomst wijzigen. Het AMC wilde weten of een overname van VZA strategisch gewenst en gegeven de marktomstandigheden financieel haalbaar zou zijn en, vanuit de positie van anti-kartelvorming, mogelijk.

Onze bijdrage

JBR begeleidde het AMC bij de analyse of het strategische wenselijk was om ambulancediensten toe te voegen aan haar dienstenpakket. De strategische rationale achter de overname van VZA kwam vanuit marktontwikkelingen, nieuwe wetgeving en locale marktomstandigheden. Omdat zorgverlenen begint op het moment dat de ambulance ter plaatse van een noodgeval arriveert, zag het AMC de mogelijkheden om het zorgverleningsproces vanaf het eerste patiëntcontact te verbeteren. Aanvullend begeleidde JBR het AMC bij de eerste onderhandelingen van de deal, hetgeen resulteerde in een Letter of Intent (LOI). JBR organiseerde namens het AMC het due-diligenceproces en selecteerde externe partijen om de financiële, belastingtechnische en juridische aspecten te onderzoeken. Na voltooiing van het due-diligenceproces heeft JBR namens het AMC de finale contractsonderhandelingen gevoerd, in nauwe samenwerking met de juridisch adviseur van het AMC.

Het resultaat

VZA is volledig overgenomen door het AMC en heeft hiermee een passende aandeelhouder voor de toekomst gevonden. Het AMC kan met deze acquisitie haar ambitie waarmaken om in een zo vroeg mogelijk stadium van de zorgketen de patiëntenzorg te optimaliseren en kwaliteitsverbetering door te voeren.