U KUNT ONS BEREIKEN VIA EMAIL EN TELEFOON

NL
EN
FR
DE

Onze Referenties

Filter

Filter

JBR help leverancier van industriële LED-verlichting bij aanscherpen van strategisch plan
Het aangescherpte strategisch plan is gepresenteerd aan de RvC en goedgekeurd.
JBR is benaderd door een groothandel in PV-systemen voor definiëren van een groeistrategie
JBR heeft strategische opties uitgewerkt in een businessplan met uitgebreide financiële paragraaf
ONTWIKKELEN ROBUUSTE EN TOEKOMSTBESTENDIGE VERDIENMODELLEN VOOR EEN NEDERLANDSE NETBEHEERDER 3
JBR gaf strategisch advies aan een Nederlandse netbeheerder
Boskalis - De Jong en Zoon Beheer BV
JBR heeft voor Boskalis de verkoop van De Jong en Zoon Beheer gerealiseerd
Groot bouwbedrijf onderzoekt effecten Duitse energietransitie
JBR heeft voor Nederlands bouwbedrijf een uitgebreide marktverkenning uitgevoerd en toekomstscenario geschetst voor deelnemingen
Reparcelling energy grid Enexis
JBR heeft netwerkbeheerder Enexis ondersteund tijdens het onderzoek naar de uitruil van netwerkgebieden
Ondersteuning bij ontwikkeling roadmap smart grids
JBR heeft opdrachtgever ondersteund bij de ontwikkeling van een roadmap smart grids
Ondersteuning bij ontwikkeling windenergie
JBR heeft gezorgd voor solide kennisbasis voor ambtenaren en bestuurders om financiële haalbaarheid van ontwikkelplannen te kunnen beoordelen
Waardering van een minderheidsbelang
JBR heeft een second opinion gegeven betreffende een waardering van de onderneming en haar dochteronderneming
Bepalen warmtestrategie NL energiebedrijf
JBR heeft samen met de klant de aan te bevelen strategie ontwikkeld voor het product 'Warmte'
Solar
JBR heeft uitgebreide financiële en marktanalyse opgeleverd op basis waarvan besluiten genomen kunnen worden voor nieuwe proposities
Auto Draft
JBR heeft samen met de klant de strategie ontwikkeld voor Ziut voor komende vier jaar
Benchmarking van de prestaties van telecom-aanbieders
JBR heeft een vergelijking gemaakt van performance van telecom-aanbieders voor twee gespecialiseerde telecom-en ICT-bedrijven
Nuon
JBR heeft opgetreden als adviseur van de EWR gemeenten
Lokaal installatiebedrijf behoeft kennis van de markt
JBR heeft marktkennis en nieuwe inzichten verschaft voor een lokaal installatiebedrijf
Een broeikasstrategie voor een energiebedrijf
JBR heeft een broeikasstrategie ontwikkeld voor een energiebedrijf
Ondersteuning van de EWR-aandeelhouders tijdens de verkoop van hun belang in Nuon
JBR heeft leidend energiebedrijf geadviseerd bij de uitvoering internationale strategie duurzame energieopwekking
Een blauwdruk voor het beheer van grote projecten
JBR heeft blauwdruk geproduceerd voor managen van grote projecten en introduceerde overgangsplan om bedrijf naar volgende fase te geleiden
De ontwikkeling van een nieuwe dienstenportfolio
JBR heeft strategische beoordeling verricht van potentiële retailmarkten, inclusief behoeften klant, marktpotentieel, concurrentie en belanghebbenden
Het splitsen van een energiebedrijf
JBR heeft een energiebedrijf geadviseerd inzake splitsing