U KUNT ONS BEREIKEN VIA EMAIL EN TELEFOON

NL
EN
FR
DE

Corporate finance: activiteiten en kernwaarde

Waarom kiezen voor Corporate Finance bij JBR?

JBR Corporate Finance is gespecialiseerd in bedrijfswaardering en activiteiten, het aantrekken van risicodragend en vreemd vermogen en het begeleiden van bedrijfsovername of bedrijfsoverdracht. Daarbij werken we altijd vanuit een onafhankelijke adviesrol. Een open manier van zakendoen, die inmiddels heel wat opdrachtgevers aan ons heeft gebonden en menig ambassadeur oplevert.
Dankzij onze sectorfocus en bewezen track record kent JBR Corporate Finance de kansen en dilemma’s waar u voor staat. Als onafhankelijk en betrouwbaar sparringpartner helpt JBR u om de meest complexe vraagstukken tot de kern terug te brengen en alle scenario’s helder te krijgen, om te komen tot een verantwoord en gedegen onderbouwd besluit.

De Corporate Finance consultants zijn gedreven om voor u het meest optimale resultaat te bereiken. We zijn gespecialiseerd in deze Corporate Finance diensten:

 

Transactiebegeleiding

 • voorbereiden, adviseren en begeleiden van een bedrijfsovername, bedrijfsoverdracht of joint venture
 • vormgeven M&A strategie en identificeren van overnamekandidaten

 

Bedrijfswaardering

 • uitvoeren waarderingsanalyses en opstellen waarderingsrapporten in het kader van o.a. strategische waarde-creatie, transacties en aandeelhouders- en belastingdisputen
 • financiële modellering en scenario-analyse van strategische plannen financiële prognose en business cases

 

Kapitaal en financiering arrangeren

 • aantrekken risicodragend groeikapitaal van (durf)investeerders
 • aantrekken bancaire financiering of ander vreemd vermogen
 • structureren en arrangeren projectfinanciering
 • financiële modellering en scenario-analyse van kapitaalstructuren en convenanten

 

Herstructurering en debt advisory

 • advisering inzake strategische heroriëntaties
 • inzichtelijk maken en verbeteren winstgevendheid
 • structureren en herfinancieren bestaande kapitaalstructuur
 • financiële modellering en scenario-analyse van strategische heroriëntaties, liquiditeit, kapitaalstructuren en convenanten

 


De meest gestelde vragen over een strategische ambitie

 

U zoekt hulp bij de strategische overdracht van uw bedrijf?

Vaak wordt de kwestie van opvolging of verkoop van de eigen onderneming, opgebouwd door hard werken en veel opoffering, vooruitgeschoven en worden belangrijke beslissingen hierover uitgesteld. Daarbij komt dat in de praktijk psychologische en sociale aspecten ook een grote rol spelen bij een bedrijfsovername. Emoties en subjectiviteit kunnen een succesvolle opvolging behoorlijk in de weg staan bij een bedrijfsoverdracht .

Omdat bedrijfsovername een serieuze zaak is, willen wij u graag advies op maat bieden. Dit kan door middel van onze Corporate Finance adviseur. Onze Corporate Finance adviseurs ondersteunen u met overnameadvies en overnamebegeleiding. Met u stellen wij alles in het werk om het verkoopproces voor te bereiden, potentiële kopers te identificeren en te benaderen en uiteindelijk te komen tot een succesvol overnameproces.

 

U wilt een bedrijf overnemen?

Een strategische bedrijfsovername gebeurt veelal om de eigen marktpositie vanuit een vastgesteld strategische doelstelling te verbeteren. Het overgenomen bedrijf kan een directe concurrent zijn, zodat het eigen bedrijf na de bedrijfsovername kan groeien door de overgenomen producten/diensten, klanten en marktaandeel. Ook een bedrijf buiten de eigen core business kan opgekocht worden, bijvoorbeeld vanwege nieuwe technologieën of aanvullende competenties die mogelijkheden bieden.

Samen met u maken onze Corporate Finance adviseurs een overnameadvies en zoekprofiel waarmee we aan de slag gaan, waarbij wij u informeren, adviseren en het gehele overnameproces kunnen begeleiden.

 

U wilt een betere basis voor het onderhandelingsproces?

Business valuation ofwel bedrijfswaardering speelt een belangrijke rol bij strategische waardecreatie, koop, verkoop of het samengaan van bedrijven, financieringsvraagstukken en disputen tussen aandeelhouders of met de fiscus.

De objectieve waarderingen van ons Corporate Finance team vormen een uitstekende basis voor dergelijke situaties. Wilt u met een goed gevoel een transactieproces of de onderhandelingen ingaan, zorg dan voor een gedegen bedrijfswaardering van uw onderneming.

Geregistreerde Business Valuators

De waardebepaling van ondernemingen heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld als een aparte professie als gevolg van de toenemende complexiteit en kennis die vereist is. Ook JBR beschouwt bedrijfswaarderingen als een vak apart. Wij hebben dan ook Registered Business Valuators (RV’s) in ons Corporate Finance team. Hiermee bent u bij ons verzekerd van een gedegen en professionele aanpak van uw waarderingsvraagstuk.

 

U wilt een onderdeel van uw bedrijf verkopen?

Wanneer een onderdeel van uw bedrijf voor verkoop in aanmerking komt, loopt u vaak tegen heel specifieke problemen aan. De verkoop van een bedrijfsonderdeel vraagt om een gedegen carve-out strategie.

De Corporate Finance adviseurs van JBR ondersteunen u bij het inventariseren van de carve-out kosten. Ook kunnen we een bedrijfswaardering voor u opstellen. Daarnaast kan JBR u helpen bij de carve-out zelf. We zorgen ervoor dat u snel een verkoopklaar bedrijf aan potentiële kopers kunt presenteren.

 

U heeft extra of nieuwe bedrijfsfinanciering nodig en/of u wilt de winstgevendheid van uw bedrijf verbeteren?

Bij debt advisory ligt de focus op het winstgevend maken van uw bedrijf.

JBR is een onafhankelijk adviesbureau met meer dan 35 jaar ervaring op het gebied van business restructuring en debt advisory.

 

U wilt economisch samenwerken met een andere onderneming?

Steeds meer bedrijven gebruiken joint ventures om hun strategie te realiseren. Doorgaans resulteert een joint venture in een gezamenlijke dochteronderneming waarbij krachten gebundeld worden. Beide participerende partijen blijven volledig zelfstandig en geen van de partijen heeft in de joint venture een meerderheidsbelang.
Joint ventures zijn vaak complex en kunnen uitermate gevoelig zijn. In een joint venture gaan bedrijven met verschillende achtergronden en visies samenwerken. Niet elke onderneming heeft zelf de vereiste competenties in huis om ondanks tegengestelde belangen de doelstellingen van de samenwerking te realiseren. Het is belangrijk om concrete afspraken te maken en deze goed vast te leggen.
JBR Corporate Finance heeft ruim 35 jaar ervaring en kennis om de specifieke belangen als minderheids-, meerderheids- of 50/50-aandeelhouder optimaal te beschermen. We helpen u daar graag bij.

 

Wilt u een project realiseren en bent u op zoek naar geschikte financieringspartners om het financiële risico te delen?

Projectfinanciering wordt vaak gebruikt bij publiekprivate samenwerkingen. Het gaat bijvoorbeeld om de financiering van projecten voor gebiedsontwikkeling, infrastructuur en woningbouw. Ook industriële projecten worden vaak op deze manier gefinancierd, zoals de bouw en exploitatie van elektriciteitscentrales, telecommunicatie, windparken en uiteenlopende openbare voorzieningen. Projectfinanciering is een geschikt instrument als u de taken en risico’s wilt verdelen bij de realisatie van een project.
Bij een projectfinanciering valt of staat alles met goede transactiedocumentatie. Het komt aan op doordacht en scherp formuleren. JBR Corporate Finance kan u voorzien van het juiste advies met betrekking tot het arrangeren van deze financieringsvorm en alles wat daarbij komt kijken.

 

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag voor extra ondernemingsfinanciering?

Ondernemers kunnen tegenwoordig niet meer blind vertrouwen op het verkrijgen en continueren van hun ondernemingsfinanciering. De bankenwereld is sterk veranderd en deze veranderingen zijn van structurele aard. Banken zijn zeer kritisch geworden en verlenen niet zomaar krediet. Banken en andere financieringsinstellingen vragen bedrijven om een gedegen onderbouwing en risicoanalyse van hun plannen. Durfinvesteerders wensen duidelijk omtrent welk probleem een jonge onderneming oplost met haar nieuwe product of dienst, het marktpotentieel, de go-to-market strategie en het verdienmodel. Pas dan is het mogelijk om ondernemingsfinanciering te verkrijgen.
JBR Corporate Finance kan uw plannen niet alleen valideren, maar ook vertalen naar cash flow en een goed onderbouwde financieringsbehoefte. Onze Corporate Finance adviseurs beschikken over expertise om u deskundig te kunnen adviseren over het aantrekken van risicodragend en vreemd vermogen.

logo Global M&A partners

We werken met Global M&A Partners,  een internationaal M&A-netwerk van 34 wereldwijde Corporate Finance adviesbureaus. We zijn de BeNeLux-partner van het Global M&A partners netwerk.