U KUNT ONS BEREIKEN VIA EMAIL EN TELEFOON

NL | EN

Onze publicaties

Offshore Wind Outside Europe, Future-Proof or Not? 1

Nieuwe uitgave van GMAP Maritime and Offshore Newsletter Offshore Wind – februari 2021

1 maart 2021

De maritieme industrie staat voor grote uitdagingen als gevolg van de aanhoudende COVID-19-pandemie.

De neerwaartse verschuiving in de productie- en productieactiviteiten heeft nadelige effecten op de toeleveringsketen die zich vertaalt in de wereldwijde scheepvaartindustrie.

Lees Meer

JBR helpt ondernemers op een kruispunt met de blik vooruit

JBR helpt ondernemers op een kruispunt met de blik vooruit

25 februari 2021

De fit tussen uw bedrijf en de markt is verschoven en dat vraagt om aanpassing. Er dienen zich vraagstukken aan en u beseft dat er keuzes gemaakt moeten worden.

Als ondernemer kunt u terecht bij ons voor advies over deze vragen. Juist wanneer u op een kruispunt van keuzes bent aanbeland, helpen we u om de juiste richting te kiezen.

Lees Meer

PSA Marine acquires Tramarsa Flota and expands it services to Latin America

Nieuwe uitgave van GMAP Maritime and Offshore Newsletter over Towage – December 2020

6 december 2020

De maritieme industrie lijdt zwaar onder de COVID-19 pandemie, en daarmee ook de havensleepsector.

De pandemie heeft de kwetsbaarheid van lange leveringsketens blootgelegd.

Lees Meer

Newsletter Maritime & Offshore SUBSEA - September 2020 1

Nieuwe uitgave van GMAP Maritime and Offshore Newsletter over SUBSEA – September 2020

20 september 2020
Lees Meer

JBR vernieuwt ACP en ISO/Maatstaf certificaat via gecombineerde audit van CIIO

JBR vernieuwt ACP en ISO/Maatstaf certificaat via gecombineerde audit van CIIO

28 april 2020

CIIO is een certificerende instelling die beide keurmerken in één gecombineerd onderzoek kan toetsen. Onlangs vernieuwden wij op deze manier beide kwaliteitscertificaten.

Iemke Imhof, manager business operations bij JBR: “We hadden de wens om de externe audits voor het ISO-9001 keurmerk en ACP-keurmerk te combineren. Het past bij onze manier van werken, waarbij we de processen op orde hebben en continue werken aan vakmanschap. Ons motto is: “morgen beter worden dan vandaag .”

Gerrit Corbijn van Willenswaard, teamleider bij CIIO: "Consultancybureaus die opereren in de private sector hebben nogal eens het imago dat zij commerciële belangen te snel laten prevaleren boven moreel-ethische of maatschappelijke belangen. Wat mij opviel in de gesprekken is dat JBR niet voldoet aan dit stereotype beeld. Integer handelen speelt bij JBR een belangrijke rol in de advisering van hun klanten en wordt voortdurend op allerlei manier gecheckt. Je merkt dat ze een audit benutten om te reflecteren en te leren.”

Lees Meer

Bijzonder Beheer, einde verhaal? Frank Steenhuisen

Bijzonder Beheer, einde verhaal?

30 december 2019

Frank Steenhuisen schrijft in Brookz over een horecaondernemer en bijzonder beheer.

Bijzonder beheer is zeker niet het einde voor een bedrijf. Voor de ondernemer is het belangrijk open te blijven communiceren met de bank, bereidheid te tonen heldere maatregelen te nemen en vooral ook zelf in de spiegel durven te kijken.

Lees Meer

JBR slaat vleugels uit naar België Rik van Meirhaeghe

JBR slaat vleugels uit naar België

24 december 2019

JBR breidt uit naar België. Het bureau heeft daarvoor de handen ineengeslagen met Rik van Meirhaeghe, die aan het hoofd staat van het nieuwe Belgische kantoor. Consultancy.nl sprak met Van Meirhaeghe en Managing Partner Ronald van Rijn over de samenwerking.

“Rik beschikte al over een volwassen team en heeft toegang tot zowel de Belgische als Nederlandse markt”, aldus Van Rijn. “Daardoor kunnen we meteen een vliegende start maken.” 

Lees Meer

Offshore Wind Outside Europe, Future-Proof or Not?

Offshore Wind Outside Europe, Future-Proof or Not?

5 december 2019

With the world moving away from fossil fuels such as oil and gas, interest in wind energy in general and in offshore wind energy, in Europe and the rest of the world, in particular has considerably increased. Interest in offshore wind is part of a broader movement to increase the share of renewable energy in the energy mix and to reduce gas emissions.

What are these new offshore wind developments outside Europe? What are the main issues to be solved?

Lees Meer

Flexibiliteit en hybride zijn de toekomst. Deel 6 uit de serie over alternatieven voor scheepsbrandstoffen.

Flexibiliteit en hybride hebben de (verre) toekomst. Deel 6 van alternatieven voor scheepsbrandstoffen.

5 november 2019

In dit laatste deel in de serie over alternatieven voor scheepsbrandstoffen worden de mogelijkheden naast elkaar gezet. Om te voldoen aan de strengere eisen voor wat betreft de zwaveluitstoot is voor zeeschepen de enige reëele oplossing het gebruik van laagzwavelige diesel of het gebruik van een scrubber of varen op LNG. Batterijen zijn een mooie optie voor korte afstanden.

Maar waarom kiezen voor òf een andere brandstof òf een andere technologie als een combinatie van beiden meer zekerheid biedt.

Lees Meer

 1

Technologieën om schoon te varen. Deel 5 van alternatieven voor scheepsbrandstoffen.

29 oktober 2019

Om tegemoet te komen aan de doelstellingen van de IMO om de totale uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 met ten minste 50 procent te verminderen ten opzichte van 2008, is het mogelijk om op een alternatieve brandstof te varen, bijvoorbeeld LNG, waterstof, methanol of ammonia.

In deel 5 uit de serie over alternatieven voor scheepsbrandstoffen worden een aantal technologische ontwikkelingen die scho(o)n(er) varen mogelijk makenonder de loep genomen: scrubbers en fuel cells zijn de revue al gepasseerd, zeilen en batterijen komen nu aan bod.

Lees Meer

 1

Potentieel van synthetische brandstoffen ammonia en methanol. Deel 4 van alternatieven voor scheepsbrandstoffen.

22 oktober 2019

Waterstof is de bekendste niet-fossiele energiedrager voor de scheepvaart, maar niet de enige. Er zijn meerdere mogelijkheden - over het algemeen is de technische haalbaarheid voor deze stoffen nog minder uitgewerkt, maar de stoffen hebben zeker potentie.

In deel 4 uit de serie over alternatieven voor scheepsbrandstoffen worden de mogelijkheden voor ammonia en methanol als alternatieve scheepsbrandstof geschetst.

Lees Meer

Is waterstof het nieuwe gas?

Is waterstof hèt alternatief voor gas? Deel 3 van alternatieven voor scheepsbrandstoffen

15 oktober 2019

Japan wil de Olympische Spelen van Tokyo van 2020 helemaal op waterstof laten draaien, in de UK wordt in een offshore windpark zeewater omgezet in waterstof, dat aan land wordt gepompt en wordt gebruikt om miljoenen huizen te verwarmen.

Een paar voorbeelden waarbij het belang van waterstof als energiedrager wordt onderstreept. In deel 3 van de serie over alternatieven voor scheepsbrandstoffen wordt het belang van waterstof als brandstof voor de scheepvaart uiteengezet.

Lees Meer

Kansen voor Nederland om koploper te worden in de levering van laag-zwavelige brandstoffen

Kansen voor NL om koploper te worden in levering van laag-zwavelige brandstoffen. Deel 2 van alternatieven voor scheepsbrandstoffen

8 oktober 2019

De naderende richtlijn “IMO 2020” beperkt de zwaveluitstoot van scheepsbrandstoffen tot maximaal 0,5%. Er zijn alternatieve brandstoffen en nieuwe technologieën zodat deze uitstoot behaald kan worden.
Het gebruik, de technische toepasbaarheid en de commerciële haalbaarheid hiervan is verschillend voor de verschillende scheepstypes en vaarroutes.

In deel 2 uit de serie over alternatieven voor scheepsbrandstoffen wordt dieper ingegaan op een alternatief voor diepzeeschepen: laagzwavelige brandstoffen, zoals vloeibaar aardgas (LNG) of biobrandstoffen. Nederland is de grootste leverancier van brandstoffen aan de scheepvaart in Europa en dit biedt kansen om deze positie te benutten om koploper te worden in de productie en levering van laag-zwavelige brandstoffen voor de scheepvaart.

Lees Meer

Nieuwe uitgave van GMAP Maritime and Offshore Newsletter over de ontwikkelingen in de markt van en bij de spelers in Harbour Towage

Nieuwe uitgave van GMAP Maritime and Offshore Newsletter over de ontwikkelingen in de markt van en bij de spelers in Harbour Towage

2 oktober 2019

Deze uitgave van de GMAP Maritime and Offshore Newsletter heeft als thema "Harbour Towage". Het is de tweede keer dat wij over dit thema een speciale nieuwsbrief maken.

Er treden grote veranderingen op: een hoogst competatieve markt in (noord) Europa en Latijns Amerika zorgen voor consolidaties, terwijl in Azië nieuwe kansen opdoemen. Lees over de ontwikkelingen en trends in deze sector en bekijk de lijst met belangrijke spelers.

Lees Meer

Hybride toekomst 2

Flexibele toekomst? Deel 1 van een serie over alternatieven voor scheepsbrandstoffen

1 oktober 2019

Per januari 2020 zullen zo'n 50.000 tot 60.000 schepen moeten voldoen aan de de nieuwe richtlijn met betrekking tot zwavelbegrenzing.

De traditionele manier om schepen met “goedkope” fossiele brandstoffen voort te stuwen is binnenkort verleden tijd. Er is een groeiende interesse naar alternatieven voor brandstof van schepen. Welke mogelijkheden liggen er voor de reders?
In een serie van zes blogs worden de alternatieven op een rij gezet.

Lees Meer

Elvolving towards high growth

Evolving towards high growth

27 mei 2019

De voedsel- en drankenindustrie heeft het afgelopen decennium een gezonde groei doorgemaakt. De wereldwijd groeiende middenklasse zorgt voor een toenemende vraag naar proteïne-rijk voedsel.

Maar ook consumenten trends op het gebied van gezonde voeding, customization en innovatie zorgen voor een stijgende vraag.

Lees Meer Lees volledig artikel

bedrijfsovername overnamemarkt bedrijfswaardering rentestand

Bedrijf nu verkopen!?

13 mei 2019

Als u ondernemer bent en de laatste tijd al eens in contact bent geweest met een corporate finance adviseur, dan zult u waarschijnlijk gehoord hebben dat NU het tijdperk is om uw onderneming te verkopen. Ook de krantenkoppen melden weer regelmatig goed nieuws uit de fusie- en overnamewereld. Maar is dit nu echt zo? Of, om in de terminologie van de oude voetbaltrainer Co Adriaanse te spreken, is dit een typisch staaltje van scorebordjournalistiek?

Caspar van der Geest, partner bij JBR, licht in dit artikel een drietal belangrijke factoren toe die het sentiment in de fusie- en overnamemarkt bepalen: de stand van de rente, de beschikbaarheid van kapitaal en het waarderingsniveau.

Lees Meer Lees volledig artikel

financieringsmarkt financieringsaanvraag geldverstrekkers bedrijfsfinanciering

‘Geld in overvloed, toch lastig te financieren’

8 april 2019

In het voorjaar van 2019 heeft Brookz een interview gepubliceerd waarin Ronald van Rijn en Frank Steenhuisen van JBR praten over de huidige financieringsmarkt, haar veranderingen in de afgelopen jaren en de gevolgen daarvan.

Lees Meer Lees volledig artikel

Food & Beverage Newsletter: Health and Wellness

Food & Beverage Newsletter: Health and Wellness

13 maart 2019

De laatste "Food and Beverage Newsletter" van GMAP heeft als thema: gezondheid en wellness. Vers en organisch voedsel staan in de belangstelling, zeker in de ontwikkelde en opkomende economieën. Maar ook producten om ziektes te voorkomen en om gewicht te verliezen zijn populair.

De spelers in deze industrie zijn zowel grote multinationals als kleinere regionale bedrijven en start-ups. De verwachting is dat deze kleinere, gezonde merken gewilde doelen zullen worden van multinationals om de marktpenetratie in trending categorieën te versnellen. Grote voedsel- en drankbedrijven streven naar strategische partnerships, overnames en herpositionering van merken om leiderschap te behouden.

Lees Meer Lees volledig artikel

JBR ventileert visie over offshore wind in het blad Offshore Industry 5

JBR ventileert visie over offshore wind in het blad Offshore Industry

7 december 2018

De crisis in de offshore olie- en gasindustrie heeft geleid tot een veranderende koers bij veel offshore bedrijven. De internationale offshore windindustrie is de laatste jaren snel aan het ontwikkelen en biedt een goed alternatief.

Daar komt bij dat er steeds meer aandacht is voor vergroening, wat de windenergie-industrie een extra impuls geeft. Ronald van Rijn en Mirthe Lantman geven hun visie op deze ontwikkelingen.

Lees Meer Lees volledig artikel

De nieuwste GMAP Maritime and Offshore Newsletter is uit 2

Ontwikkelingen van de traditionele en alternatieve offshore industrie in de nieuwe Global M&A Partners Maritime and Offshore Newsletter

22 november 2018

Al weer de zesde uitgave van de GMAP Maritime and Offshore Newsletter is gepubliceerd. Het thema van deze newsletter is de Offshore Industry.

Naast de offshore olie en gas sector wordt er ook aandacht besteed aan alternatieven binnen de offshore markt, te weten offshore wind energie, aquacultuur en deep sea mining.

Lees Meer Lees volledig artikel

De nieuwe GMAP Maritime and Offshore Newsletter is uit

De nieuwe GMAP Maritime and Offshore Newsletter heeft als thema “Towage and Salvage”

17 juli 2018

Deze vijfde uitgave van de GMAP Maritime and Offshore Newsletter heeft als thema "Towage and Salvage".

Lees over de ontwikkelingen en trends in deze sector en bekijk de lijst met de belangrijkste spelers.

Lees Meer Lees volledig artikel

Strategy 1

A shift in desired shipbuilding locations ensures suppliers must increasingly focus on China

1 mei 2018

In the last couple of decades there has been a shift in shipbuilding activity from Europe to Asia, where Japan, Korea and China are the most important shipbuilding nations. In the last two decades China has become the world’s most important shipbuilder.

This is mainly caused by the building of container vessels and bulk carriers and also increasingly offshore vessels. Whereas European shipbuilding is increasingly focused on passenger ships and leisure yachts.

Lees Meer

De nieuwe GMAP Maritime and Offshore Newsletter is uit 1

“Maritime Leisure” is het thema van de nieuwe GMAP Maritime and Offshore Newsletter

9 april 2018

In deze vierde uitgave van de GMAP Maritime and Offshore Newsletter wordt ingegaan op de "Maritime Leisure" markt.

Terwijl de handelsscheepvaart moeilijke tijden doormaakt, beleeft de cruisemarkt gouden tijden. Ook de markt voor superjachten is bloeiend. In deze newsletter meer over de ontwikkelingen en trends in deze florerende sub sectoren van de maritieme industrie.

Lees Meer Lees volledig artikel

Ontwikkelingen van de traditionele en alternatieve offshore industrie in de nieuwe GMAP Maritime and Offshore Newsletter

De offshore industrie staat centraal in de nieuwe GMAP Maritime and Offshore Newsletter

1 november 2017

In deze uitgave van de GMAP Maritime and Offshore Newsletter gaan we dieper in op de ontwikkelingen in de Offshore Industry.

Nog altijd verkeert deze sector in zwaar weer. Kleine bedrijven hebben moeite om te overleven, als ze dat al doen, en de grotere bedrijven sorteren voor om te profiteren van schaalvoordelen in de verwachte betere tijden.

Lees Meer Lees volledig artikel

Circulaire economie als alternatief voor ontmanteling olieplatformen

Circulaire economie als alternatief voor ontmanteling olieplatformen

15 maart 2016

De komende jaren moeten circa 250 boorplatformen verspreid over de Europese wateren ontmanteld worden, bij elkaar goed voor zo’n honderd Eiffeltorens aan staal. Oliebedrijven staan niet te springen om de kosten voor deze grootschalige transformatieprojecten – die tegen 2040 kunnen oplopen tot zo’n $60 miljard – op zich te nemen. Hierdoor dreigt een patstelling te ontstaan – het principe van de circulaire economie kan bij dit complexe vraagstuk mogelijk uitkomst bieden.

Tussen Groot-Britannië, Noorwegen, Denemarken en Nederland liggen vandaag de dag ruim 1.400 offshore installaties, waarvan inmiddels zo’n 30% stilligt. Vooral in de Noordzee, waar de afgelopen decennia langer dan elders offshore naar olie- en gas is geboord, ligt een groot gedeelte van deze platformen stil, meestal het gevolg van lage olieprijzen waardoor de installaties onvoldoende rendabel zijn...

Lees Meer

Ronde tafel circulaire decommissioning

Ronde tafel circulaire decommissioning

17 februari 2016

Recent heeft JBR in samenwerking met Eco-effective Strategies en CRS Holland een Ronde Tafel rondom het thema circulaire decommissioning gehouden. Centrale vraag hierbij was of het concept circulaire economie een katalysator kan vormen voor de decommissioning markt in de Noordzee. Deze presentatie geeft inzicht in de decommissioning markt en de spelers die hierop inspelen.

Lees Meer

Circulaire businessmodellen voor decommissioning 12

Circulaire businessmodellen voor decommissioning

1 februari 2016

Eco-Effective Strategies wijst erop dat het concept circulaire economie kan leiden tot nieuwe inzichten voor het vraagstuk rondom offshore platformen in de Noordzee. Huidige platformen kunnen worden hergebruikt voor andere economische doeleindes, zoals energieproductie en aquacultuur.

Lees Meer

Accucentrale valt op lange termijn tussen wal en schip

Accucentrale valt op lange termijn tussen wal en schip

29 december 2015

Met de snel groeiende opwekcapaciteit voor offshore windenergie, ontstaat tevens de uitdaging om pieken in de productie op te vangen. Die energie kan dan
later worden ingezet als de vraag hoog is. De eerste, Amerikaanse, aanbieder van opslagcapaciteit heeft al plannen in Zeeland aangekondigd. Het is echter maar de vraag of de businesscase op den duur houdbaar blijft.

In de zomer van 2015 maakte AES Energy Storage het voornemen bekend om in Zeeland een accucentrale te bouwen met een opslagcapaciteit van tien megawatt. De accucentrale is gericht op het leveren van in totaal twintig megawatt snel inzetbaar regelvermogen aan Tennet, de landelijk netbeheerder elektriciteit...

Lees Meer

Lage olieprijs leidt tot nieuwe realiteit offshore-industrie

Lage olieprijs leidt tot nieuwe realiteit offshore-industrie

29 september 2015

De scherpe daling van de olieprijs heeft verstrekkende gevolgen voor de olie-industrie. De prijs van ruwe olie wordt bepaald door vraag en aanbod, die op hun beurt weer worden gedreven door tal van invloeden. Het totale spel is dermate complex dat zelfs gerenommeerde analisten niet in staat zijn gebleken om ook maar in de buurt te komen van een nauwkeurige prijsvoorspelling.

Dit artikel geeft een uiteenzetting van een aantal fundamentele ontwikkelingen dat de vraag- en aanbodkant van de oliemarkt beïnvloedt. Aan de hand van de verandering in de energiemix en de geopolitieke situatie wordt een vergezicht geschetst van de ontwikkelingen in de oliemarkt de aankomende 25 jaar. Tot slot wordt een aantal (strategische) overwegingen gegeven voor partijen die actief zijn in de olie industrie.

Lees Meer

Offshore sector deint mee met de olieprijs

Offshore sector deint mee met de olieprijs

11 juli 2015

Recent heeft JBR een Ronde Tafel Offshore georganiseerd. Dit keer stond de tafel in het teken van de fluctuerende olieprijs. 18 executives uit de offshore sector waren bij ons te gast om presentaties over dit onderwerp bij te wonen en samen te discussiëren. Sijbren de Jong, strategic analyst bij HCSS, opende de avond met een presentatie over geopolitieke invloeden op de olieprijs. Peter Waaijer presenteerde vervolgens de visie Dyas, een investeerder in olie-en gas velden.

De laatst presentatie werd gehouden door Mirthe van Schrojenstein Lantman en Jeroen van Leeuwen, beiden consultant bij JBR. Zij hebben aandacht besteed aan de directe gevolgen van de fluctuerende olieprijs op de offshore sector en de visie van JBR. De Ronde Tafel eindigde met een discussie waaruit bleek dat iedereen het er over eens is dat de offshore sector spannende tijden tegemoet gaat en dat de olieprijs hier een bepalende factor in is...

Lees Meer

Distressed M&A in verpleeg- en zorgmarkt op komst

Distressed M&A in verpleeg- en zorgmarkt op komst

14 mei 2015

Veel bedrijven in de verpleeg- en zorgmarkt krijgen de liquiditeitsproblemen als gevolg van veranderingen in de wet- en regelgeving. Consolidatie wordt voor sommige bedrijven de enige optie om te overleven. Dat stelt adviesbureau JBR, die een overnamegolf voorziet.

De extramurale verpleegzorg (zorg buiten de muren van het ziekenhuis) werd tot vorig jaar gefinancierd vanuit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Sinds dit jaar ligt de financiering bij de zorgverzekeraars. Dat heeft grote gevolgen.

Lees Meer

Cable Recovery Services Holland

Cable Recovery Services Holland

15 februari 2015

CRS Holland richt zich op de decommissioning van subsea kabelsystemen, een jonge business die vanaf 2009 is ontwikkeld. CRS Holland illustreert hiermee dat een circulaire benadering wel degelijk hand in hand kan gaan met het winstoogmerk van een commercieel bedrijf.

Lees Meer

De stuurlui staan aan wal

De stuurlui staan aan wal

1 februari 2015

Het zal nog even duren, maar het zelfvarende schip komt eraan. Geen bemanning betekent ook geen hutten meer, dus kan zo’n schip met nog meer lading – en slow, want dat is goedkoper – over de wereldzeeën worden geleid.

Lees Meer

JBR: Ronde Tafel Offshore groot succes

JBR: Ronde Tafel Offshore groot succes

29 oktober 2014

Op 22 oktober jl. vond de Ronde Tafel Offshore plaats op het nieuwe kantoor van JBR aan het Rond in Zeist. Te gast was een kleine 15 tal toonaangevende relaties van JBR uit de offshore en maritieme wereld. Onder leiding van BNR dagvoorzitter Hester van Dijk werd het thema “Winning strategies of niche players versus the strength of conglomerates within the maritime and offshore sector” uitgediept.

Lees Meer