U KUNT ONS BEREIKEN VIA EMAIL EN TELEFOON

NL | EN

Onze publicaties

Elvolving towards high growth

Evolving towards high growth

27 mei 2019

De voedsel- en drankenindustrie heeft het afgelopen decennium een gezonde groei doorgemaakt. De wereldwijd groeiende middenklasse zorgt voor een toenemende vraag naar proteïne-rijk voedsel.

Maar ook consumenten trends op het gebied van gezonde voeding, customization en innovatie zorgen voor een stijgende vraag.

Lees Meer Lees volledig artikel

Nu verkopen!? 2

Nu verkopen!?

13 mei 2019

Als u ondernemer bent en de laatste tijd al eens in contact bent geweest met een corporate finance adviseur, dan zult u waarschijnlijk gehoord hebben dat NU het tijdperk is om uw onderneming te verkopen. Ook de krantenkoppen melden weer regelmatig goed nieuws uit de fusie- en overnamewereld. Maar is dit nu echt zo? Of, om in de terminologie van de oude voetbaltrainer Co Adriaanse te spreken, is dit een typisch staaltje van scorebordjournalistiek?

Caspar van der Geest, partner bij JBR, licht in dit artikel een drietal belangrijke factoren toe die het sentiment in de fusie- en overnamemarkt bepalen: de stand van de rente, de beschikbaarheid van kapitaal en het waarderingsniveau.

Lees Meer Lees volledig artikel

Food & Beverage Newsletter: Health and Wellness

Food & Beverage Newsletter: Health and Wellness

13 maart 2019

De laatste "Food and Beverage Newsletter" van GMAP heeft als thema: gezondheid en wellness. Vers en organisch voedsel staan in de belangstelling, zeker in de ontwikkelde en opkomende economieën. Maar ook producten om ziektes te voorkomen en om gewicht te verliezen zijn populair.

De spelers in deze industrie zijn zowel grote multinationals als kleinere regionale bedrijven en start-ups. De verwachting is dat deze kleinere, gezonde merken gewilde doelen zullen worden van multinationals om de marktpenetratie in trending categorieën te versnellen. Grote voedsel- en drankbedrijven streven naar strategische partnerships, overnames en herpositionering van merken om leiderschap te behouden.

Lees Meer Lees volledig artikel

JBR Nieuwjaarswens 2019 1

JBR Nieuwjaarswens 2019

1 januari 2019

Alle medewerkers van JBR wensen u een voorspoedig 2019.

Bekijk de film om onze persoonlijke wensen te horen!

Lees Meer

JBR ventileert visie over offshore wind in het blad Offshore Industry 5

JBR ventileert visie over offshore wind in het blad Offshore Industry

7 december 2018

De crisis in de offshore olie- en gasindustrie heeft geleid tot een veranderende koers bij veel offshore bedrijven. De internationale offshore windindustrie is de laatste jaren snel aan het ontwikkelen en biedt een goed alternatief.

Daar komt bij dat er steeds meer aandacht is voor vergroening, wat de windenergie-industrie een extra impuls geeft. Ronald van Rijn en Mirthe Lantman geven hun visie op deze ontwikkelingen.

Lees Meer Lees volledig artikel

De nieuwste GMAP Maritime and Offshore Newsletter is uit 2

Ontwikkelingen van de traditionele en alternatieve offshore industrie in de nieuwe GMAP Maritime and Offshore Newsletter

22 november 2018

Al weer de zesde uitgave van de GMAP Maritime and Offshore Newsletter is gepubliceerd. Het thema van deze newsletter is de Offshore Industry.

Naast de offshore olie en gas sector wordt er ook aandacht besteed aan alternatieven binnen de offshore markt, te weten offshore wind energie, aquacultuur en deep sea mining.

Lees Meer Lees volledig artikel

De nieuwe GMAP Maritime and Offshore Newsletter is uit

De nieuwe GMAP Maritime and Offshore Newsletter heeft als thema “Towage and Salvage”

17 juli 2018

Deze vijfde uitgave van de GMAP Maritime and Offshore Newsletter heeft als thema "Towage and Salvage".

Lees over de ontwikkelingen en trends in deze sector en bekijk de lijst met de belangrijkste spelers.

Lees Meer Lees volledig artikel

Strategy 1

A shift in desired shipbuilding locations ensures suppliers must increasingly focus on China

1 mei 2018

In the last couple of decades there has been a shift in shipbuilding activity from Europe to Asia, where Japan, Korea and China are the most important shipbuilding nations. In the last two decades China has become the world’s most important shipbuilder.

This is mainly caused by the building of container vessels and bulk carriers and also increasingly offshore vessels. Whereas European shipbuilding is increasingly focused on passenger ships and leisure yachts.

Lees Meer

De nieuwe GMAP Maritime and Offshore Newsletter is uit 1

“Maritime Leisure” is het thema van de nieuwe GMAP Maritime and Offshore Newsletter

9 april 2018

In deze vierde uitgave van de GMAP Maritime and Offshore Newsletter wordt ingegaan op de "Maritime Leisure" markt.

Terwijl de handelsscheepvaart moeilijke tijden doormaakt, beleeft de cruisemarkt gouden tijden. Ook de markt voor superjachten is bloeiend. In deze newsletter meer over de ontwikkelingen en trends in deze florerende sub sectoren van de maritieme industrie.

Lees Meer Lees volledig artikel

Ontwikkelingen van de traditionele en alternatieve offshore industrie in de nieuwe GMAP Maritime and Offshore Newsletter

De offshore industrie staat centraal in de nieuwe GMAP Maritime and Offshore Newsletter

1 november 2017

In deze uitgave van de GMAP Maritime and Offshore Newsletter gaan we dieper in op de ontwikkelingen in de Offshore Industry.

Nog altijd verkeert deze sector in zwaar weer. Kleine bedrijven hebben moeite om te overleven, als ze dat al doen, en de grotere bedrijven sorteren voor om te profiteren van schaalvoordelen in de verwachte betere tijden.

Lees Meer Lees volledig artikel

Circulaire economie als alternatief voor ontmanteling olieplatformen

Circulaire economie als alternatief voor ontmanteling olieplatformen

15 maart 2016

De komende jaren moeten circa 250 boorplatformen verspreid over de Europese wateren ontmanteld worden, bij elkaar goed voor zo’n honderd Eiffeltorens aan staal. Oliebedrijven staan niet te springen om de kosten voor deze grootschalige transformatieprojecten – die tegen 2040 kunnen oplopen tot zo’n $60 miljard – op zich te nemen. Hierdoor dreigt een patstelling te ontstaan – het principe van de circulaire economie kan bij dit complexe vraagstuk mogelijk uitkomst bieden.

Tussen Groot-Britannië, Noorwegen, Denemarken en Nederland liggen vandaag de dag ruim 1.400 offshore installaties, waarvan inmiddels zo’n 30% stilligt. Vooral in de Noordzee, waar de afgelopen decennia langer dan elders offshore naar olie- en gas is geboord, ligt een groot gedeelte van deze platformen stil, meestal het gevolg van lage olieprijzen waardoor de installaties onvoldoende rendabel zijn...

Lees Meer

Ronde tafel circulaire decommissioning

Ronde tafel circulaire decommissioning

17 februari 2016

Recent heeft JBR in samenwerking met Eco-effective Strategies en CRS Holland een Ronde Tafel rondom het thema circulaire decommissioning gehouden. Centrale vraag hierbij was of het concept circulaire economie een katalysator kan vormen voor de decommissioning markt in de Noordzee. Deze presentatie geeft inzicht in de decommissioning markt en de spelers die hierop inspelen.

Lees Meer

Circulaire businessmodellen voor decommissioning 12

Circulaire businessmodellen voor decommissioning

1 februari 2016

Eco-Effective Strategies wijst erop dat het concept circulaire economie kan leiden tot nieuwe inzichten voor het vraagstuk rondom offshore platformen in de Noordzee. Huidige platformen kunnen worden hergebruikt voor andere economische doeleindes, zoals energieproductie en aquacultuur.

Lees Meer

Accucentrale valt op lange termijn tussen wal en schip

Accucentrale valt op lange termijn tussen wal en schip

29 december 2015

Met de snel groeiende opwekcapaciteit voor offshore windenergie, ontstaat tevens de uitdaging om pieken in de productie op te vangen. Die energie kan dan
later worden ingezet als de vraag hoog is. De eerste, Amerikaanse, aanbieder van opslagcapaciteit heeft al plannen in Zeeland aangekondigd. Het is echter maar de vraag of de businesscase op den duur houdbaar blijft.

In de zomer van 2015 maakte AES Energy Storage het voornemen bekend om in Zeeland een accucentrale te bouwen met een opslagcapaciteit van tien megawatt. De accucentrale is gericht op het leveren van in totaal twintig megawatt snel inzetbaar regelvermogen aan Tennet, de landelijk netbeheerder elektriciteit...

Lees Meer

Lage olieprijs leidt tot nieuwe realiteit offshore-industrie

Lage olieprijs leidt tot nieuwe realiteit offshore-industrie

29 september 2015

De scherpe daling van de olieprijs heeft verstrekkende gevolgen voor de olie-industrie. De prijs van ruwe olie wordt bepaald door vraag en aanbod, die op hun beurt weer worden gedreven door tal van invloeden. Het totale spel is dermate complex dat zelfs gerenommeerde analisten niet in staat zijn gebleken om ook maar in de buurt te komen van een nauwkeurige prijsvoorspelling.

Dit artikel geeft een uiteenzetting van een aantal fundamentele ontwikkelingen dat de vraag- en aanbodkant van de oliemarkt beïnvloedt. Aan de hand van de verandering in de energiemix en de geopolitieke situatie wordt een vergezicht geschetst van de ontwikkelingen in de oliemarkt de aankomende 25 jaar. Tot slot wordt een aantal (strategische) overwegingen gegeven voor partijen die actief zijn in de olie industrie.

Lees Meer

Offshore sector deint mee met de olieprijs

Offshore sector deint mee met de olieprijs

11 juli 2015

Recent heeft JBR een Ronde Tafel Offshore georganiseerd. Dit keer stond de tafel in het teken van de fluctuerende olieprijs. 18 executives uit de offshore sector waren bij ons te gast om presentaties over dit onderwerp bij te wonen en samen te discussiëren. Sijbren de Jong, strategic analyst bij HCSS, opende de avond met een presentatie over geopolitieke invloeden op de olieprijs. Peter Waaijer presenteerde vervolgens de visie Dyas, een investeerder in olie-en gas velden.

De laatst presentatie werd gehouden door Mirthe van Schrojenstein Lantman en Jeroen van Leeuwen, beiden consultant bij JBR. Zij hebben aandacht besteed aan de directe gevolgen van de fluctuerende olieprijs op de offshore sector en de visie van JBR. De Ronde Tafel eindigde met een discussie waaruit bleek dat iedereen het er over eens is dat de offshore sector spannende tijden tegemoet gaat en dat de olieprijs hier een bepalende factor in is...

Lees Meer

Distressed M&A in verpleeg- en zorgmarkt op komst

Distressed M&A in verpleeg- en zorgmarkt op komst

14 mei 2015

Veel bedrijven in de verpleeg- en zorgmarkt krijgen de liquiditeitsproblemen als gevolg van veranderingen in de wet- en regelgeving. Consolidatie wordt voor sommige bedrijven de enige optie om te overleven. Dat stelt adviesbureau JBR, die een overnamegolf voorziet.

De extramurale verpleegzorg (zorg buiten de muren van het ziekenhuis) werd tot vorig jaar gefinancierd vanuit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Sinds dit jaar ligt de financiering bij de zorgverzekeraars. Dat heeft grote gevolgen.

Lees Meer

Cable Recovery Services Holland

Cable Recovery Services Holland

15 februari 2015

CRS Holland richt zich op de decommissioning van subsea kabelsystemen, een jonge business die vanaf 2009 is ontwikkeld. CRS Holland illustreert hiermee dat een circulaire benadering wel degelijk hand in hand kan gaan met het winstoogmerk van een commercieel bedrijf.

Lees Meer

De stuurlui staan aan wal

De stuurlui staan aan wal

1 februari 2015

Het zal nog even duren, maar het zelfvarende schip komt eraan. Geen bemanning betekent ook geen hutten meer, dus kan zo’n schip met nog meer lading – en slow, want dat is goedkoper – over de wereldzeeën worden geleid.

Lees Meer

JBR: Ronde Tafel Offshore groot succes

JBR: Ronde Tafel Offshore groot succes

29 oktober 2014

Op 22 oktober jl. vond de Ronde Tafel Offshore plaats op het nieuwe kantoor van JBR aan het Rond in Zeist. Te gast was een kleine 15 tal toonaangevende relaties van JBR uit de offshore en maritieme wereld. Onder leiding van BNR dagvoorzitter Hester van Dijk werd het thema “Winning strategies of niche players versus the strength of conglomerates within the maritime and offshore sector” uitgediept.

Lees Meer