U KUNT ONS BEREIKEN VIA EMAIL EN TELEFOON

NL | EN

Onze Actualiteiten

Offshore aquacultuur: kansrijke belofte of de volgende hype?

Offshore aquacultuur: kansrijke belofte of de volgende hype?

29 juni 2017

In 2030 bestaat de wereldbevolking naar schatting uit circa 8.5 miljard mensen om vervolgens door te groeien tot circa 9.7 miljard mensen in 2050. Met deze groei neemt de vraag naar proteïne (plantaardig, vlees en vis) ook sterk toe. Hoewel ongeveer 70% van onze aarde uit water bestaat, voorziet de zee ons op dit moment maar voor circa 5% in onze voedselvoorziening.

Volgens Mirthe Lantman is het intensiever gebruik maken van de mogelijkheden van (offshore) aquacultuur een noodzaak om in de voedselvoorziening te kunnen blijven voorzien. Deze intensivering biedt vele kansen voor de toeleveranciers aan de offshore industrie.

Lees Meer

JBR vormt een internationaal fusie- en overnameforum toegespitst op de maritieme en offshore sector 4

JBR vormt een internationaal fusie- en overnameforum toegespitst op de maritieme en offshore sector

21 juni 2017

JBR heeft het voortouw genomen bij de oprichting van een internationaal maritiem en offshore forum op het gebied van fusies en overnames en restructuring, de Global M&A Maritime and Offshore Forum.

Deze samenwerking vindt plaats binnen het internationale Global M&A netwerk, waarvan JBR de Nederlandse partner is. Naast JBR maken nog zeven kantoren uit het netwerk deel uit van dit Forum.

Lees Meer

Lions steunen Alzheimercentrum en vluchteling-studenten

Lions steunen Alzheimercentrum en vluchteling-studenten

19 juni 2017

De opbrengst van het Lions Nieuwjaarsconcert in Naarden is maandagavond 12 juni overhandigd aan het VUmc Alzheimercentrum en de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF.

Hierbij ontving Mariette Flipse van de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF een cheque van € 12.500 uit handen van Iemke Imhof van hoofdsponsor JBR.

Lees Meer

Chimwemwe de Gaay Fortman komt JBR versterken 1

Chimwemwe de Gaay Fortman komt JBR versterken

15 juni 2017

Chimwemwe de Gaay Fortman heeft zich als associate verbonden met JBR. Hiermee haalt JBR een ervaren zakenbankier in huis.

JBR kan samen met Chimwemwe de Gaay Fortman haar food en agri advisering verder uitbreiden en financial advisory een verdieping geven.

Lees Meer

Deal flash: VMT Ecopack is successfully sold to conTeyor

Deal flash: VMT Ecopack verkocht aan conTeyor

14 juni 2017

Op 2 juni 2017 is VMT Ecopack verkocht aan conTeyor, een participatie van Down2Earth Capital.

JBR Corporate Finance trad op als M&A adviseur voor VMT Ecopack.

Lees Meer

JBR behaalt ISO 9001:2015 certificaat 1

JBR behaalt ISO 9001:2015 certificaat

18 april 2017

In maart 2017 heeft JBR glansrijk het ISO-9001:2015 certificaat behaald. Met de toetsing aan de nieuwe ISO-normen is bewezen dat wij met ons kwaliteitsmanagementsysteem voldoen aan de meest recente en strenge kwaliteitseisen. Zonder aanmerking of tekortkoming!

De kwaliteit die JBR wil uitdragen en uitstralen wordt ondersteund door het lidmaatschap van JBR Management Consultants van de ROA, de branchevereniging voor Nederlandse management consultancy bureaus. Om de kwaliteit die JBR levert onafhankelijk vast te stellen, is certificering een belangrijk middel.

Lees Meer

Kritieke succesfactoren voor SaaS-ondernemingen vanuit een financieel perspectief 8

Kritieke succesfactoren voor SaaS-ondernemingen vanuit een financieel perspectief

13 maart 2017

In zijn vorige artikel over SaaS-ondernemingen heeft Rocher Hulst besproken dat de terugkerende inkomstenstromen in het SaaS business model zorgen voor een hefboom op de ondernemingswaarde.

In dit artikel bespreekt hij enkele kritische succesfactoren voor SaaS-ondernemingen die randvoorwaardelijk zijn voor succes.

Lees Meer

Het Software as a Service (SaaS) business model als hefboom op de waarde van ICT-ondernemingen 1

Het Software as a Service (SaaS) business model als hefboom op de waarde van ICT-ondernemingen

6 maart 2017

Het Software as a Service (SaaS) business model wint steeds meer aan populariteit ten opzichte van het traditionele Software as a Product (SaaP) of on-premises software.

Rocher Hulst bekijkt de voordelen voor de gebruiker en de software-ontwikkelaar en ziet dat ook beleggers SaaS-bedrijven hoog waarderen.

Lees Meer

Voornemen Trump helpt kolensector VS amper vooruit

Voornemen Trump helpt kolensector VS amper vooruit

17 februari 2017

Trump wil de fossiele energiesector in de VS helpen door milieuwetgeving te versoepelen.

Dit zal steenkoolproducenten echter nauwelijks helpen, schrijft Joris Govers.

Lees Meer

Deal flash: Ojah sold to Korys

Deal flash: Ojah verkocht aan Korys

16 februari 2017

Op 13 februari 2017 verkochten de negen eigenaren van Ojah bv aandelen aan Korys Investments.

JBR had het mandaat een nieuwe aandeelhouder te vinden die samen met de huidige eigenaren de volgende (groei)fase van Ojah bv ingaat.

Lees Meer

Dealflash: Majority of Compacon sold to Plato Group

Deal flash: Meerderheidsaandeel van Compacon verkocht aan Plato Group

14 februari 2017

Op 31 december 2016 hebben Ton Löbker en Raymond Vos, oprichters van Compacon bv hun aandelen verkocht.

JBR Corporate Finance trad op als M&A adviseur voor Compacon bv.

Lees Meer

Ronde tafel: Mogelijkheden in energiesector in Iran

Ronde tafel: Mogelijkheden in energiesector in Iran

7 februari 2017

Investeren in Iran staat bij veel bedrijven in de belangstelling, zeker bij bedrijven in de energiesector. Nu de deuren van het land zijn open gezet is de verwachting dat er in de komende jaren veel geïnvesteerd gaat worden in deze sector en dat er veel kennis zal worden ingekocht. Bij JBR voelen we de urgentie om nù de potentie van dit land te verkennen.

Daarom organiseerde JBR een Ronde Tafel over kansen voor de energiesector in Iran: het was een uitgelezen moment om hierover te discussiëren aan de hand van ervaringsdeskundigen en om met elkaar ervaringen en kansen uit te wisselen.

Lees Meer