U KUNT ONS BEREIKEN VIA EMAIL EN TELEFOON

NL
EN
FR
DE

Onze Actualiteiten

Offshore wind – van nieuwe markt naar grote wereldwijde groei

10 mei 2021

De eerste offshore windturbines verschenen in 1991 voor de kust van Denemarken. Begin jaren 2000 ontstond het eerste offshore windpark van enige schaal, ook voor de kust van Denemarken. Vanaf de jaren 2010 vinden grootschalige offshore windontwikkelingen plaats. In eerste instantie in Europa, waarbij met name de markten in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk vooropliepen. Snel hierna kwamen ook markten buiten Europa sterk in opkomst. Met name in China vinden momenteel grootschalige offshore windontwikkelingen plaats.

Naar verwachting groeit de offshore windmarkt de komende jaren sterk; van circa 29 gigawatt geïnstalleerd vermogen in 2019 naar meer dan 200 gigawatt in 2030 en zelfs circa 1.000 gigawatt geïnstalleerd vermogen in 2050. Hiermee zal offshore wind naar verwachting bijna 20% van de totaal geïnstalleerde windcapaciteit voor haar rekening nemen.

Offshore wind – van nieuwe markt naar grote wereldwijde groei

Europa blijft een belangrijke markt voor offshore wind. Hierbij blijven het Verenigd Koninkrijk en Duitsland uiteraard zeer relevant, maar ook andere landen zoals Nederland, Frankrijk en Denemarken hebben stevige ambities. Naast het feit dat Europa een belangrijke markt blijft, is het de verwachting dat Azië op termijn de nummer één offshore windmarkt zal worden. Het eerder genoemde China speelt hierin een belangrijke rol, maar ook andere landen in Azië zijn sterk in opkomst. Denk hierbij aan Taiwan met grote groeiambities, een opkomende lokale infrastructuur en sterke Europese partners. Daarnaast hebben Japan en Zuid-Korea grote ambities en zetten ook Vietnam en India op middellange termijn substantiële stappen.

Hoewel de Verenigde Staten nu nog maar een klein aantal megawatt aan capaciteit geïnstalleerd heeft, is het de verwachting dat zij op korte tot middellange termijn een belangrijke factor van betekenis zullen gaan spelen. Offshore wind vormt één van de onderdelen van de inspanningen van de regering van de Amerikaanse president Biden om klimaatverandering te vragen. Het is de bedoeling van de Amerikaanse regering om de offshore windproductie tot 2030 te verdubbelen ten opzichte van eerdere ambities.

Los van de grote groeiambities van verschillende landen zijn er een aantal belangrijke trends zichtbaar in de bouw van nieuwe offshore windparken. Ten eerste worden offshore windparken groter in omvang en verder uit de kust gebouwd. Hier zijn de omstandigheden voor grootschalige offshore windparken gunstiger. Dit komt onder meer door hogere windsnelheden. Maar er is ook sprake van minimale horizonvervuiling, waardoor het draagvlak onder de lokale bevolking vaak groter is.

Verder uit de kust bouwen betekent tevens dat de parken in dieper water geplaatst worden. Dit heeft gevolgen voor het type fundering. Momenteel worden voornamelijk fixed technieken gebruikt, waarvan monopiles de belangrijkste zijn. Fixed technieken zijn geschikt voor waterdieptes tot circa 50 meter. Voor de op dit moment geplande installaties zien we, naast de gebruikelijke monopiles, een sterke opkomst van jackets. Tevens zien wij de opkomst van floating installaties die in dieper water geplaatst kunnen worden. Hierdoor worden locaties waar sprake is van gunstige windomstandigheden maar gelegen in diep water, zoals voor de kust van Japan en Zuid-Korea en voor de Amerikaanse westkust, aantrekkelijk voor grootschalige offshore windontwikkelingen. In Europa hebben onder andere Frankrijk en Noorwegen stevige ambities op het gebied van floating wind.

Tevens neemt het aantal megawatt per windturbine snel toe van circa 2 megawatt per turbine in de beginperiode tot 10-15 megawatt per turbine op dit moment en mogelijkheden om nog door te groeien naar meer megawatt per turbine. Dit heeft gevolgen voor de schepen die nodig zijn voor het installeren van turbines. Naar verwachting ontstaat er vanaf 2025 jaren een gebrek aan voldoende installatieschepen om aan de groeiende vraag en toegenomen capaciteit te kunnen voldoen. Dit biedt kansen voor de bouw van nieuwe schepen, maar ook voor de ombouw van schepen die op andere plekken overbodig geworden zijn.

Door de combinatie van grotere, verder uit de kust geplaatste windparken zijn er ook effectievere oplossingen in de operations & maintenance fase nodig. De laatste jaren zien we hier een sterke opkomst van de zogenaamde Service Operation Vessels waarmee grotere crews op een veilige manier vervoerd kunnen worden en offshore kunnen werken.

De wereldwijd sterk groeiende offshore windmarkt staat de komende jaren voor diverse uitdagingen, zoals uitbreiding en vergroening van de vloot, expansie naar nieuwe markten en omgang met local content eisen, mogelijke samenwerkingsverbanden en nog veel meer. Uitdagingen waarmee JBR, al jaren actief in deze sector, uw organisatie kan begeleiden.

Offshore wind – van nieuwe markt naar grote wereldwijde groei 1