U KUNT ONS BEREIKEN VIA EMAIL EN TELEFOON

NL
EN
FR
DE

Onze Actualiteiten

Hoe geven bedrijven uit verschillende sectoren vorm aan hun digitale transformatie en welke bijdrage kan kennisdeling tussen sectoren hebben?

14 december 2020

Wij houden ontwikkelingen rond digitalisering in de gaten om onze klanten met deze uitdagingen te kunnen helpen. Zo zien wij, dat het effectief inzetten van bestaande kennis over digitalisering, kosten en tijd kan besparen. Wij denken dat kennisdeling van digitalisering, tussen verschillende sectoren, hierbij veel toegevoegde waarde heeft.

Digitale transformatie biedt (ook in crisistijden) ongekende kansen voor de samenleving. Echter kent de digitale transformatie in de praktijk diverse uitdagingen. Om onze aannames over de toegevoegde waarde van kennisdeling tussen sectoren te toetsen en de uitdagingen van digitalisering beter in kaart te brengen, hebben wij binnen onze netwerk een survey uitgevoerd.

Download het rapport als u meer wilt weten.

De volgende punten zijn de belangrijkste boodschappen van de uitgevoerde survey:

 • Gedrag en wens van klanten en nieuwe technologieën zijn de belangrijkste drijvers van verandering in de omgeving van de bedrijven van de deelnemers
 • Alle deelnemers geven aan dat hun bedrijven actief bezig zijn met digitalisering en vinden dat digitalisering een voorwaarde is voor succes en continuïteit van bedrijven
 • Bijna alle deelnemers zien meerdere kansen in de digitalisering van hun bedrijf
 • Het feit dat digitalisering vergelijkbare kansen voor alle sectoren biedt verhoogt de toegevoegde waarde van kennisdeling tussen sectoren
 • Een groot deel van de deelnemers geeft aan dat hun bedrijven meerdere maatregelen hebben genomen om digitalisering vorm te geven
 • De bedrijven van de meeste deelnemers zijn voornamelijk op een hoog (strategisch) niveau bezig met digitalisering. Praktijkgerichte aanpakken met specifieke actieplannen ontbreken echter
 • Meerdere uitdagingen remmen de digitalisering van bedrijven bij een groot deel van de deelnemers af
 • In het algemeen zijn deelnemers redelijk positief over de prestatie van hun bedrijven op het vlak van digitalisering ten opzichte van de directe concurrentie
 • Deelnemers zijn een stuk pessimistischer over het vergelijk van hun sector met andere sectoren
 • Op één na gaven alle deelnemers aan, dat hun bedrijf of sector van ontwikkelingen rond digitalisering binnen andere sectoren, kan leren
 • Aan de andere kant gaven duidelijk minder deelnemers aan, dat andere sectoren van ontwikkelingen rond digitalisering binnen hun bedrijf of sector, kunnen leren

 

Zo concluderen wij, dat over de verschillende sectoren heen het belang van digitalisering wordt herkend maar het is ook duidelijk dat de digitale transformatie pas is gestart en significante uitdagingen met zich meebrengt. De wil is er, maar de weg is nog niet duidelijk. Veel bedrijven hebben op strategisch niveau maatregelen genomen, maar vaak ontbreekt de vertaling naar de praktijk.

Verder zien wij dat deelnemers van mening zijn, dat de prestaties op het gebied van digitalisering binnen hun bedrijf of sector sterk kunnen verbeteren. Deelnemers uit alle sectoren zien veel kansen om door kennisdeling met andere sectoren te leren, maar denken deels dat hun bedrijf of sector minder relevante kennis kan delen dan andere sectoren. Het blijkt dat deelnemers hun eigen sector wat dat betreft vaak onderschatten. Deelnemers uit andere sectoren wist bij elkaar namelijk voor bijna alle sectoren voorbeelden van unieke kennis te noemen.

Om succesvol te digitaliseren is het cruciaal te beseffen dat verschillende digitale initiatieven een verschillende impact hebben op de organisatie, tijdshorizon en risiconiveau. Daarom dient een digitale transformatie als een strategisch portfolio georganiseerd en gemanaged te worden met een adequate balancering van risico, tijd en waardecreatie. Voor een optimale digitale transformatie strategie is het van belang om inzicht te hebben in de waardedrijvers, de manier waarop deze beïnvloed kunnen worden en succes gemeten kan worden.

Daarnaast is het van belang om per element van de transformatie een keuze te maken voor interne ontwikkeling of additie door acquisities (make-or-buy) en te bepalen wat de juiste snelheid van implementatie dient te zijn. In sommige gevallen kan de transformatie tot een nieuw (digital) businessmodel leiden en ongekende kansen creëren. Naast kennisdeling tussen sectoren zijn ook casestudies relevante bronnen om te leren en om inspiratie op te doen.

Zijn onze bevindingen representatief voor de situatie van uw bedrijf? Of bent u het juist helemaal niet eens met het geschetste plaatje? Bent u geïnteresseerd in kennisdeling over digitalisering met experts uit andere sectoren of wilt u van gedachte wisselen over de manier waarop JBR u kan ondersteunen in uw reis naar een succesvolle digitale transformatie?

 

Rapport 'Survey-digitale-transformatie-en-kennisdeling-tussen-sectoren'

Wilt u meer weten over de details van de survey ? Download dan het het volledige rapportage van onze survey.

 

 

 

 

 

 

Zijn onze bevindingen representatief voor de situatie van uw bedrijf? Of bent u het juist helemaal niet eens met het geschetste plaatje? Bent u geïnteresseerd in kennisdeling over digitalisering met experts uit andere sectoren of wilt u van gedachte wisselen over de manier waarop JBR u kan ondersteunen in uw reis naar een succesvolle digitale transformatie?

Aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. Graag faciliteren wij kennismaking met en kennisdeling tussen experts uit verschillende sectoren binnen ons netwerk of denken wij mee over vraagstukken rond digitale transformatie strategie en het acquireren of financieren van digitale competenties alsmede ten aanzien van het optimaliseren van waardecreatie voor uw organisatie.