U KUNT ONS BEREIKEN VIA EMAIL EN TELEFOON

NL
EN
FR
DE

Onze Actualiteiten

FABRIEK IN DE PROBLEMEN

18 augustus 2020

Hoe gaat JBR aan het werk als een onderneming bij Bijzonder Beheer terecht komt? Welke stappen zijn er nodig voor het herstructureren van een bedrijf om een faillissement te voorkomen?

Op een zekere dag wordt JBR gebeld door de DGA van een internationaal opererende fabriek die met name toeleverancier is van de auto-industrie*. Hij zegt dat hij van de accountmanager van de afdeling Bijzonder Beheer, te horen heeft gekregen dat hij een herstructureringsspecialist moet inschakelen. Hij vindt dit zelf nogal overdreven want met wat extra krediet is hij zo uit de problemen. Wij spreken af elkaar de volgende dag te ontmoeten.

Als wij elkaar ontmoeten geeft hij aan wel een uurtje tijd voor ons te hebben. Uiteindelijk duurt ons gesprek meer dan vier uur. De onderneming is de laatste jaren ook internationaal sterk gegroeid en de totale omzet ligt inmiddels ruim boven de EUR 100 miljoen. Inmiddels zijn er ook productiefaciliteiten in onder andere Polen en Mexico. Daarnaast heeft men in samenwerking met een Duitse producent een nieuw product ontwikkeld wat tot aanzienlijke aanloopverliezen heeft geleid.

 

Dreiging van faillissement

Ons blijkt tijdens het gesprek dat de onderneming toch wel de nodige problemen heeft. De bank heeft inmiddels aangegeven nog maar weinig vertrouwen in de ondernemer te hebben en zij overwegen opzegging van de financiering. Daarnaast is inmiddels ook een achterstand bij de fiscus ontstaan, waarvan de bank nog niet op de hoogte is gesteld. Dat had volgens de bankvoorwaarden wel gemoeten en zal niet bijdragen tot het vertrouwen van de bank. Als er niet snel actie wordt ondernomen, dreigt faillissement.

Het werkkapitaal wordt gefinancierd middels een langlopende lening waarop ieder kwartaal moet worden afgelost. De volgende aflossing op de lening kan de onderneming niet betalen. Daarnaast is er een relatief kleine kredietfaciliteit in rekening courant die te klein is om de liquiditeitsschommelingen op te vangen. Zoals in bijna alle sectoren nemen grote afnemers ruim de tijd om facturen te voldoen.

Wij bespreken vervolgens de prognose van de onderneming die nogal onduidelijk blijkt te zijn en meer vragen oproept dan antwoorden geeft. De cijfers worden opgesteld door de interne financiële man in samenwerking met de accountant. De financiële man is een prima boekhouder, maar heeft niet de kennis die nodig is voor een onderneming van deze omvang. De accountant is van een klein lokaal kantoor, terwijl de onderneming behoefte zou hebben aan ondersteuning van één van de grote accountantskantoren.

 

Quick scan

Inmiddels wordt het de ondernemer toch ook wel duidelijk dat hij de nodige problemen heeft. We spreken af dat JBR een quick scan zal uitvoeren en dat wij een deugdelijke liquiditeitsprognose zullen opstellen. Een quick scan is een beknopte presentatie die aangeeft wat de problemen binnen de onderneming zijn en vooral wat de oplossingsrichtingen zijn. Tenslotte vragen wij toestemming om direct contact met de bank op te mogen nemen om onze eerste indrukken te bespreken.

De accountmanager van Bijzonder Beheer zegt nog niet zo lang contact met zijn klant te hebben en is erg geschrokken te van de omvang van de problemen. Zij vraagt zich af of er nog voldoende tijd is om de onderneming te redden, ook gelet op de houding van de DGA. We bespreken onze bevindingen, de veranderende houding van de DGA en stellen voor om over twee weken onze quick scan met de bank te bespreken. De bank wil al binnen een week een quick scan dus we zullen flink aan de bak moeten.

Vanaf de volgende dag zitten we bijna dag en nacht bij de onderneming of in ons kantoor om alle informatie te verwerken. Intussen stellen we ook een lijst van actiepunten op die direct aandacht behoeven.

Er wordt contact opgenomen met de belastingdienst om de situatie te bespreken en we komen overeen om binnen twee weken met een voorstel te komen om de achterstanden in te lopen. Ook wordt met een aantal crediteuren gesproken om bepaalde facturen wat later te mogen betalen. Dat lukt helaas niet in alle gevallen, maar doordat een aantal grote crediteuren met wie de onderneming al lang zaken doet hier wel toe bereid is, ontstaat er toch wat lucht.

Het innen van de debiteuren krijgt uiteraard de hoogste prioriteit. Deze gesprekken verlopen moeizaam al geven twee klanten aan bereid te zijn positief te kijken naar eerdere betaling en een fabrikant geeft aan direct de facturen te zullen voldoen, omdat men volledig afhankelijk is van tijdige leveranties.

 

Liquiditeitsprognose

De quick scan is juist op tijd af: onder druk wordt alles vloeibaar! Er wordt een afspraak met de bank gemaakt waar uiteraard ook de DGA bij aanwezig is. We bespreken de resultaten die al in de eerste week zijn geboekt, als ook de verdere actiepunten die wij hebben gedefinieerd. De bank is verder erg blij met de liquiditeitsprognose. Die laat zien dat er de nodige uitdagingen zijn, maar dat er de komende maanden voldoende ruimte is om aan bijna alle verplichtingen te blijven voldoen. Gelukkig is de bank nu ook bereid om de aankomende aflossing op de lening een kwartaal op te schuiven waardoor nog wat meer ruimte in de liquiditeit ontstaat.

De DGA komt aan het woord en geeft aan dat hem duidelijk is dat de onderneming een professionelere financieel directeur nodig heeft en dat hij daar al naar op zoek is. Ook heeft hij met vijf grote accountantskantoren gesproken om met een offerte te komen voor het opstellen van de jaarrekening, advies voor inrichting van de (financiële) administratie en fiscaal advies. Verder geeft hij aan dat hij de verdere ontwikkeling van het nieuwe product, waar hij veel vertrouwen in heeft, uit eigen middelen zal betalen.

 

Herstel van vertrouwen

Tijdens de bespreking wordt duidelijk dat het vertrouwen van de bank in de ondernemer een begin van herstel laat zien. De DGA heeft duidelijk gemaakt dat hij nu ook ziet dat er behoorlijke problemen zijn en dat hij daar met zijn adviseur hard aan zal gaan werken. We spreken met de bank af, hen geregeld te informeren over de voortgang en ook eventuele tegenvallers tijdig te melden. Wij geven verder aan dat wij binnen twee weken met een onderbouwd voorstel zullen komen om de financiering beter in lijn te brengen met de activiteiten van de onderneming.

De komende weken doen zich gelukkig geen grote tegenvallers voor en de ingezette acties beginnen hun vruchten af te werpen. Wij hebben intussen bij de bank een voorstel ingediend om de financiering anders in te richten dat men in behandeling zal neemt.

Wij hebben gedurende een aantal maanden in ieder geval wekelijks contact met de ondernemer, soms één of twee dagen aaneengesloten en soms alleen telefonisch. De bank is onder een aantal voorwaarden bereid de structuur van de financiering aan te passen waardoor de onderneming financieel veel flexibeler wordt.

Zo’n zes maanden nadat we met onze opdracht zijn begonnen, zegt de bank dat zij weer vertrouwen hebben gekregen in de continuïteit van de onderneming en dat zij de onderneming wat minder intensief zullen gaan begeleiden. Na een jaar wordt de onderneming weer financieel gezond, met een goede financieel directeur en een nieuwe accountant uit bijzonder beheer ontslagen. De financieringsstructuur klopt nu, de financiële rapportages zijn betrouwbaar en de DGA maakt duidelijk dat hij blij is met alle verbeteringen en weer echt kan ondernemen.

* Het specifieke product dat de onderneming maakt, wordt niet genoemd om herleiding van de bedrijfsnaam te voortkomen.

 

Meer informatie en contactgegevens

Benieuwd wat JBR kan betekenen als partner bij business restructuring? Neem dan contact met ons op.

HERSTRUCTURERING ONDERNEMING: ACTIVITEITEN EN KERNWAARDE

Ronald van Rijn

+31 (0) 6 533 409 75
r.vanrijn@jbr.nl

Frank Steenhuisen

+31 (0)6 229 863 85
f.steenhuisen@jbr.nl