U KUNT ONS BEREIKEN VIA EMAIL EN TELEFOON

NL
EN
FR
DE

Onze Actualiteiten

JBR Ronde Tafel met thema ‘de energiemix in 2050’ was een groot succes

23 oktober 2019

Richard van de Sanden aan het woord over de energiemix in 2050

 

De Ronde Tafel op 14 oktober 2019 was voor ons een groot succes. Op onze uitnodiging reageerden meer dan 30 toonaangevende deelnemers.

De zaal van JBR was dus goed gevuld met hoogwaardige kennis over energie en milieu, offshore en de maritieme sector. Het thema ‘De energiemix in 2050’ werd door de drie sprekers; Laetitia Ouillet, Margo Blikman en Richard van de Sanden, vanuit hun kennisgebied en visie op een toegankelijke manier toegelicht.

Ze gingen in op de vraag: ‘Geen fossiele brandstof, maar wat dan wel?’

Fossiele brandstoffen vormen momenteel het grootste aandeel in de energiemix. Hoewel het aandeel van olie in de energiemix richting 2040 zal stabiliseren, neemt het aandeel gas in de energiemix juist toe. Daarnaast voorziet men een belangrijk aandeel voor hernieuwbare, maar ook hydro- en nucleaire energie.

 

Energietransitie

 

Laetitia Ouillet is directeur van de Strategic Area Energy van de TU/e.

Ze legde uit dat helderheid door de overheid belangrijk is, over wat in de nabije toekomst wel en niet meer zal worden toegestaan op het gebied van energie. Vanuit haar kennis en jarenlange ervaring binnen de energiesector pleitte zij voor de energietransitie. “De overheid heeft plannen voor CO2-reductie en voor een toename van de productie van hernieuwbare energie. Maar je kunt niet pleiten voor hernieuwbare energie en kolen en gas overeind houden. Dat is net zo iets als op een echt strikt dieet gaan maar nog steeds chocolade op het menu blijven zetten.”

Haar analyse legt haarscherp het verschil uit tussen het sentiment en de realiteit rondom energietransitie.

 

brandstoffen voor de scheepvaart

 

Margo Blikman is senior research consultant bij JBR.

Zij sprak over de alternatieve brandstoffen voor de scheepvaart. Per januari 2020 treedt er een grote verandering op – de nieuwe richtlijn met betrekking tot de uitstoot van zwavel gaat van kracht: scheepsbrandstoffen mogen nog maximaal 0,5% zwavel bevatten, tegenover 3,5% nu.
De wereldvloot telt momenteel zo’n 90.000 schepen. Volgens schatting van Lloyds zijn er zo’n 50.000 tot 60.000 schepen waarop de zwavelbegrenzing van toepassing is. Minder dan 10% van deze schepen heeft voorbereidingen getroffen om aan deze nieuwe richtlijn te voldoen, de overige schepen (nog) niet. Daarnaast, in 2050, zullen ook in deze sector fossiele brandstoffen nog een belangrijk deel uitmaken van de fuelmix.

Margo behandelde de alternatieve brandstoffen en de voor- en nadelen van de toepassingen in haar presentatie.

 

Offshore windparken en kernenergie

 

Richard van de Sanden is directeur van de Dutch Institute for Fundamental Energy Research (DIFFER).

Hij vertelde over de belangen rondom offshore windparken, het resultaat van een goede isolatie, de toepassing van zonnecellen en kunstmatige brandstoffen. Steeds staan hierbij ook de business case en acceptatie centraal. Momenteel is 6% van de Nederlandse energievoorziening op duurzame wijze opgewekt. Een aantal berekeningen toont aan dat het voor Nederland zeer moeilijk zal worden om zelfvoorzienend te zijn op energiegebied. Eén geschetste scenario’s was dat in 2050 synthetische brandstoffen/chemicaliën geproduceerd worden terwijl, elektriciteit goedkoop is en dat Nederland op grote schaal deze synthetische brandstoffen zal importeren.

Hij brengt de toekomst van kernenergie ook aan de orde. Door de lange en moeizame periode van lobby, vergunningen en realisatie, kan het ruim 30 jaar duren, voordat een reactor operatief is (als er al gebouwd wordt). De bezwaren wegen simpelweg te zwaar. Dat is de reden waarom kernenergie te duur is en de regelgeving is toegenomen.

 

Ronde tafel discussie

 

Tijdens de discussieronde bespraken we o.a. deze onderwerpen:

  • lokale initiatieven van elektriciteitsopwekking
  • de rol van de overheid
  • rol van de energie autoriteiten bij de energietransitie
  • nieuwe, innovatieve stoffen
  • methodes als energiedragers
  • schaalbaarheid, duurzaamheid en leveringszekerheid van energiedragers

 

Natafelen

 

De deelnemers praten na tijdens de borrel in onze bar over de nieuwe inzichten rondom duurzamere energiebronnen.

Topkok Hans van Mierlo heeft ondertussen in onze keuken een heerlijk driegangendiner bereid voor de gasten. Aan tafel werd de discussie breder en genoten we van de strategische visies over een duurzame toekomst. De visitekaartjes vlogen ondertussen over en weer.

We bedanken iedereen voor deze inhoudelijke en gezellige bijeenkomst.

 

JBR Ronde Tafel Offshore 2019 was een groot succes 2