U KUNT ONS BEREIKEN VIA EMAIL EN TELEFOON

NL
EN
FR
DE

Onze Actualiteiten

Ontwikkelen robuuste en toekomstbestendige verdienmodellen voor een Nederlandse Netbeheerder

9 oktober 2018

Opdracht

Het identificeren en beoordelen van relevante verdienmodellen en proposities in vooraf gedefinieerde energiescenario’s. Belangrijke vragen zijn (1) de toetsing van de robuustheid c.q. de risicograad van de verschillende proposities, (2) identificatie van de omvang van de niet-regulatorische activiteiten, de bijbehorende investeringen, en de financiering hiervan en (3) het omzetpotentieel en winstgevendheid van de proposities.

Achtergrond

Onze klant is een Nederlandse netbeheerder en transporteert gas en elektriciteit. Naast deze gereguleerde activiteit biedt de onderneming ook commerciële proposities aan zoals meetdiensten en installatie van infrastructuur. Als netbeheerder heeft de onderneming een sleutelrol in het succesvol vormgeven van de energietransitie.

Probleemstelling

Nederland staat aan de vooravond van een grote energietransitie. De minister heeft besloten, dat Nederland in de komende periode het winnen van gas gaat afbouwen. Dit zal naar verwachting leiden tot een afname van het gebruik van gas. Een groot gedeelte van de inkomsten van onze klant is momenteel afkomstig van het transport van gas. Een afname van het gebruik, en dus transport, van gas kan verstrekkende gevolgen hebben voor het verdienmodel van de onderneming. Om de energietransitie succesvol vorm te geven is het van belang om een visie te ontwikkelen op het toekomstige portfolio, hoogte van de investeringen en financiering. Daarnaast wil de onderneming een duidelijk beeld hebben van de ‘no regret’ investeringen om het risico op ‘stranded assets’ te minimaliseren.

Onze bijdrage

JBR heeft een analyse gemaakt van de mogelijke toekomstige proposities en verdienmodellen en deze getoetst aan de gedefinieerde energiescenario’s met behulp van relevant criteria zoals omzetpotentieel, strategische fit, wettelijke kader en risico’s. Voor de proposities, die opportuun geacht worden is een inschatting gemaakt van het omzetpotentieel, investeringen en winstgevendheid. Om voldoende houvast te hebben tijdens de energietransitie is een strategisch raamwerk opgesteld waarbinnen de verschillende business units dienen te opereren.

Het resultaat

Het rapport is gepresenteerd aan de RvC van de organisatie en er is overeenstemming bereikt over de te volgen strategie t.a.v. de energietransitie en het strategische raamwerk. Daarnaast is het rapport een belangrijk onderdeel en basis van het meerjarenplan van de organisatie.