U KUNT ONS BEREIKEN VIA EMAIL EN TELEFOON

NL | EN

Onze Actualiteiten

JBR Zorgsamenwerkingsmonitor

23 januari 2017

In 2016 is het aantal aangekondigde zorgtransacties sterk toegenomen tot 152 na een relatief rustige periode in 2014 en 2015. Zo blijkt uit de JBR Zorgsamenwerkingsmonitor. De monitor bevat het meest complete overzicht van fusies en overnames, samenwerkingen, participaties en gezamenlijke centra (hierna “zorgtransacties”) in de Nederlandse zorgsector.

Uit de monitor valt af te leiden dat in 2016 meer zorginstellingen gerichte keuzes zijn gaan maken ten aanzien van hun portfolio en proactief nieuwe zorgtransacties zijn aangegaan.

Uitgangspunt voor de monitor vormen de zorgtransacties die zorginstellingen zijn aangegaan of hebben aangekondigd. Sinds 2010 houdt JBR nauwgezet de monitor bij en verstrekt deze aan zorginstellingen, bestuurders, toezichthouders en medewerkers uit de zorgsector.

Niet eerder werd zoveel nieuwe wet- en regelgeving geïntroduceerd als in 2015. Deze monitor geeft derhalve ook een doorkijk naar de impact van de nieuwe wet- en regelgeving op de zorgtransacties.

Lees meer in de JBR Zorgsamenwerkingsmonitor januari 2017.

De JBR Zorgsamenwerkingsmonitor is tevens gepubliceerd op Skipr