U KUNT ONS BEREIKEN VIA EMAIL EN TELEFOON

NL | EN

Onze Actualiteiten

Verkiezing van Trump tot nieuwe president van de Verenigde Staten: wat zijn de effecten op de offshore industrie?

18 november 2016

8 november jl. verkoos de Verenigde Staten Donald Trump tot hun 45ste president. Maandenlang wezen opiniepeilingen, media en andere gezaghebbenden Hillary Clinton aan als de gedoodverfde winnaar van de verkiezingen. Tot op de avond van de verkiezingsuitslag voorspelde The New York Times dat Clinton met een zekerheid van 86% de nieuwe president zou gaan worden. Zoals iedereen weet liep het anders. Nu de eerste stofwolken optrekken rijst de vraag welk effect de benoeming van Trump tot president in het algemeen en voor de offshore industrie in het bijzonder zal hebben.

Olie & gas

Gedurende de campagne heeft Trump meermaals aangegeven de Verenigde Staten ‘energy independent’ te willen maken. Dit betekent dat de Verenigde Staten niet meer afhankelijk van anderen (bijv. het Midden-Oosten) wil zijn als het op hun energiebehoefte aankomt.

Trump is voorstander van nieuwe exploratie en productie naar onder andere schaliegas, maar ook offshore olie & gas. Het is echter onduidelijk hoe hij dit precies wil gaan invullen. Feit is dat hij milieueisen wil versoepelen. Deze versoepeling zal waarschijnlijk voor een boost bij drillers zorgen.

Het huidige, lage, niveau van exploratie en productieactiviteiten ligt echter niet aan overheidsbeleid, maar aan economische omstandigheden: de lage olieprijs. Hiermee wordt de invloed van OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) en niet zozeer het beleid in Washington onderstreept.

De OPEC landen zullen eind november bij elkaar komen. Doel is om overeenstemming te bereiken over een eerder aangekondigd productieplafond. Als zij niet tot een overeenkomst kunnen komen, zullen olieprijzen naar verwachting onder druk blijven staan. Het is de vraag of in zo’n situatie de mogelijk stimulerende maatregelen door Trump een dusdanig effect zullen hebben dat er sprake is van een significante stijging van exploratie en productie.

Wind

Trump heeft aangegeven niet in global warming te geloven en het klimaatakkoord van Parijs graag op te willen zeggen. In het klimaatakkoord is afgesproken om opwarming van de aarde onder de 2 graden Celsius te houden. Tevens zal de uitstoot van broeikassen en schadelijke stoffen zoveel mogelijk worden beperkt.

Het is de vraag in hoeverre Trump dit akkoord op korte termijn kan opzeggen. Officieel kan het akkoord pas na vier jaar opgezegd worden. Trump is echter op zoek naar manieren om deze vier-jaar regel te omzeilen.

Recentelijk heeft Trump fel gedemonstreerd tegen de komst van een windpark voor de kust van Schotland. Hoewel dit protest waarschijnlijk was ingegeven door het feit dat hij daar een golfbaan bezit is het duidelijk dat Trump geen aanhanger van offshore windenergie is. Hij vindt windenergie te duur en windmolens schadelijk voor vogels.

Ondanks de negatieve geluiden is het de verwachting dat de invloed van de benoeming van Trump op de offshore windindustrie in de Verenigde Staten beperkt zal zijn. Ja, hij heeft niets op met windenergie, maar beleid omtrent offshore wind wordt grotendeels lokaal gemaakt. Staten die de mogelijkheid hebben om offshore windparken aan te leggen zijn staten langs de oost- en westkust, zogenaamde Democratische staten, en beleidsplannen omtrent offshore wind zijn lange termijn plannen die deels reeds in werking zijn gezet.

Daarnaast laten nieuwe ontwikkelingen in Europa zien dat de kosten van offshore wind momenteel aanzienlijk dalen. Borssele I en II, voor de kust van Zeeland, is aan Dong Energy gegund. Dong Energy zal het park gaan aanleggen voor gemiddeld € 7,27 cent per kilowattuur, exclusief aansluitingskosten voor TenneT van € 1,4 cent per kilowattuur.

Begin november is de aanleg van het Kriegers Flak windpark voor de kust van Denemarken aan Vattenfall gegund. Vattenfall gaat dit park aanleggen voor gemiddeld € 4,99 cent per kilowattuur. Dit betekent dat de kostprijs voor de aanleg van offshore windparken in een half jaar tijd met 30% gedaald is.

Binnen afzienbare tijd zal de winnaar van de tender van Borssele III en IV bekend gemaakt worden. Het is de vraag tegen welke kostprijs, maar de verwachting is dat dit lager zal zijn dan de winnende bieding van Borssele I en II.

Deze ontwikkeling van dalende prijzen zal een stimulerende werking hebben op nieuwe parken, niet alleen in Europa, maar ook in Azië en Noord-Amerika.

Geen woorden, maar daden

De komende periode zal uitwijzen in hoeverre hetgeen Trump tijdens zijn campagne gezegd heeft ook daadwerkelijk uit zal voeren. In de eerste week na de verkiezingen heeft Trump zich in gematigder toon uitgelaten over meerdere onderwerpen (o.a. Obamacare). De benoemingen die hij tot nu toe gedaan heeft laten een beeld van uitersten zien. Enerzijds heeft hij Reince Priebus, voorzitter van de Republikeinse partij, benoemd tot stafchef. Priebus is een gerespecteerd lid van de Republikeinse partij en vertegenwoordigt de leiders van die partij. Anderzijds is Steve Bannon, hoofdredacteur van Breitbart News, aangesteld als strateeg. Bannon vertegenwoordigt de anti-establishment-kern en kan worden omschreven als uiterst rechts.

Al met al kan worden geconcludeerd dat centrale machthebbers invloed hebben op de offshore industrie, maar dat er ook andere factoren zijn die een belangrijke rol spelen. Hierbij kan men denken aan decentraal bestuur, maar zeker ook aan economische omstandigheden.