U KUNT ONS BEREIKEN VIA EMAIL EN TELEFOON

NL | EN

Onze Actualiteiten

Invloed Brexit op offshore sector

1 september 2016

Op 23 juni jl. koos een krappe meerderheid van de stemgerechtigde Britse bevolking voor het vertrek uit de Europese unie; de zogenoemde ‘Brexit’. Wat zijn de gevolgen van de Brexit voor één van JBR’s focussectoren: de offshore sector?

De offshore sector kan worden onderverdeeld in enerzijds olie & gas en anderzijds wind. Beide activiteiten vinden op grote schaal plaats op de Noordzee, maar bevinden zich in een andere fase van hun levenscyclus.

 

Offshore olie & gas

 

Olie & gas op de Noordzee bevindt zich grofweg in de tweede (operationeel en life time extension) en derde (plug & abandonment en decommissioning) fase van de levenscyclus. Daarnaast is er op kleine schaal sprake van exploratie en productie (fase één). Het gaat hierbij voornamelijk om kleine velden, de zogenaamde marginale velden.

Verschillende analisten stellen dat de Brexit op termijn kan leiden tot een versnelde afname van olie & gasactiviteiten op de Noordzee. Dit hangt voornamelijk samen met de grote onzekerheid die momenteel heerst. Deze onzekerheid kan zorgen voor:

  • Minder investeringen in zowel bestaande als nieuwe velden
  • Versnelde ontmanteling van huidige productiecapaciteit
  • Moeilijkere verkoop van velden van internationale oliemaatschappijen (bijv. Shell) aan kleinere independents

 

Offshore wind

 

De offshore wind markt in Europa is groeiende, met de UK als belangrijkste producent. Volgens Wind Europe, de brancheorganisatie voor windenergie in Europa, is het momenteel moeilijk om een goede inschatting van de Brexit-impact te maken. De verwachting is echter dat ook op offshore wind gebied investeringen in de UK de komende jaren achter zullen blijven. Dit wordt voornamelijk ingegeven door onzekerheid over de uitkomst van de onderhandelingen.

Begin juni hebben negen landen (Nederland, België, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk, Denemarken, Ierland, Zweden en Noorwegen) besloten om samen te werken met betrekking tot de planning en aanleg van offshore windparken. De UK heeft deze overeenkomst niet getekend. De verwachting was dat de UK na een stem voor ‘Remain’ deze overeenkomst alsnog zou tekenen. Als bekend pakte het anders uit.

Met de toewijzing van Borssele I en II aan Dong Energy heeft Nederland een goede stap in de verdere ontwikkeling van offshore wind gezet. Borssele I en II zal tevens het goedkoopste offshore windpark tot nu toe worden met een gemiddelde van 7,27 eurocent per kilowattuur (exclusief 1,4 eurocent per kilowattuur aansluitingskosten voor Tennet). De verwachting is dat de prijs in toekomstige tenders nog lager zal liggen.

Het wordt interessant om te zien hoe en op welke wijze de UK, en daarmee Engelse bedrijven, met een aanstaande Brexit in dit spel mee kan doen.

 

Conclusie

 

Hoewel het op dit moment nog moeilijk is om de daadwerkelijke impact van de Brexit in te schatten is JBR van mening dat investeringen in de offshore sector, met name in de olie & gas, de komende jaren op een lager pitje zullen staan. Dit is echter niet alleen te wijten aan de Brexit, maar ook aan de aanhoudende lagere olieprijs.

Er zijn echter ook kansen. Zo zoeken contractors en service providers in toenemende mate een alternatief voor hun oudere vloot. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van de verkoop van schepen. Op het moment dat de markt weer aantrekt kan er sprake zijn van een investeringsvraagstuk.

Financieel gezonde bedrijven kunnen de huidige situatie juist aangrijpen om hun portfolio te versterken of te verbreden door assets aan te schaffen.

Tevens liggen er kansen op het gebied van decommissioning van oude platformen. Dit geldt niet alleen voor offshore bedrijven, maar voor de gehele keten.

Daarnaast zal er de komende jaren een toename van offshore wind in Europe, en mogelijk ook Azië en de Verenigde Staten, zijn. Samenwerking tussen de verschillende landen en partijen in de keten zal op termijn tot kostenreductie leiden waardoor offshore wind een volwaardig alternatief voor fossiele brandstoffen wordt.

JBR is in staat om samen met u te onderzoeken wat de gevolgen van de Brexit voor uw onderneming zijn en om een daarop toegesneden toekomstplan te maken.